Ingezonden persbericht

CVP vraagt prioriteit voor ziekteverzekering en laagste uitkeringen

De CVP is uiteraard ook verheugd over de aangekondigde meevallers in de sociale zekerheid.

"Toch is een zekere voorzichtigheid geboden omdat het nog maar over rudimentaire voorspellingen gaat die overigens varieren tussen de 16 a 40 miljard overschot ", aldus CVP-specialist sociale zekerheid Luc Goutry. "We zijn zeer wantrouwig geworden ten aanzien van de realiteitswaarde van aangekondigde meevallers door deze regering in de voorbereidende periode voor een begrotingsopmaak."

"Laat er ons van uitgaan dat het resultaat dat het resultaat rond de 25 miljard ligt", aldus Goutry.

"In dit geval moet de prioriteit gaan naar het toenemend tekort in de ziekteverzekering dat zeker zal oplopen tot 10 a 15 miljard voor 2001", volgens Goutry. Het is bovendien onaanvaardbaar en beheersmatig onverantwoord dat ziekenhuizen op de betaling van hun facturen moeten wachten en ondertussen duur kaskrediet opnemen terwijl er binnen de sociale zekerheid kasoverschotten zouden zijn. Hoe is het mogelijk dat in deze situatie het thesaurietekort binnen de ziekteverzekering om openstaande facturen te betalen is opgelopen tot meer dan 70 miljard ?

Minister Vandenbroucke heeft trouwens recent zelf verklaard dat hij het moeilijk heeft met de aangekondigde besparingen in de rusthuizen. Dus moeten we allereerst daar orde op zaken stellen.

Voorts vindt de CVP dat de eventueel nog resterende overschotten in elk geval in de kas van de sociale zekerheid moeten blijven.

"Op 20 mei laatsleden hebben we samen met SP en Agalev betoogd voor het optrekken van de laagste pensioenen en sociale uitkeringen."

Onder het mom van een gebrek aan middelen schoof de Regering alles door naar een Ronde Tafel-conferentie in het najaar.

"Deze meevaller zou dus alvast kunnen dienen om de laagste uitkeringen versneld op te trekken", besluit de CVP bij monde van volksvertegenwoordiger Luc Goutry.

Stefaan De Clerck,
Algemeen Voorzitter

Luc Goutry,
Kamerlid
GSM 0495/27 83 47

Deel: ' CVP prioriteit voor ziekteverzekering/laagste uitkeringen '
Lees ook