Vlaamse Christendemocraten (CVP)

Afzender:
Luk Vanmaercke, directeur communicatie
tel: 02.238.38.75 fax: 02.238.38.60
E-mail: lvanmaercke@cvp.be
Website: https://www.cvp.be/

Persbericht van de CVP-fractie in het Vlaams Parlement

MINISTER VANDERPOORTEN STAPT HET BEST VERVROEGD UIT DEZE REGERING ( 11 september 2001)

De CVP neemt met verbazing en ongeloof kennis van de maatregel van onderwijsminister Marleen Vanderpoorten om de uitstapleeftijd voor leerkrachten te verhogen van 55 tot 58 jaar.
Deze maatregel is een regelrechte provocatie.

Met dergelijke maatregel miskent de onderwijsminister op een flagrante wijze dat het leraarsberoep een stresserende job is die van veel leerkrachten zowel emotioneel als fysiek een zware inspanning vergt. Nochtans noemde de huidige Vlaamse regering van liberalen, socialisten, groenen en nationalisten, bij haar aantreden de herwaardering van de leerkracht een topprioriteit.

Dat de maatregel plots genomen wordt en om louter budgettaire redenen, geeft de leerkrachten terecht een wrang gevoel. Deze maatregel is een woordbreuk. Er was bij de onderhandelingen over CAO-VI immers afgesproken dergelijke maatregelen niet aan de orde te stellen. Daarenboven kunnen arbeidsvoorwaarden niet buiten een CAO worden gewijzigd en doorkruist het plotse karakter de carriereplannen van heel wat onderwijsmensen. De Vlaamse regering gaat op een hautaine manier voorbij aan het feit dat TBS+55 al lang geen tewerkstellingsmaatregel meer is, maar een uitstapmogelijkheid met een sociaal karakter. Alle bestaande studies wijzen immers op de zware taaklast van het leerkrachtenberoep.

Ook in dit dossier negeert onderwijsminister Vanderpoorten - en met haar de hele Vlaamse regering - het sociaal overleg. Een dergelijke ingrijpende maatregel nemen zonder voorafgaand overleg met de onderwijsvakbonden doet men niet ongestraft.

De CVP steunt de leerkrachten in hun verzet, vraagt de onderwijsminister om deze maatregel onverwijld te herroepen en dringt aan om op een ernstige manier werk te maken van de herwaardering van het leraarsberoep. Dit kan onder andere door soepele uitstapmogelijkheden - met een versoepeling van de deeltijdse TBS- te voorzien, maar evenzeer door het creeren van omstandigheden waardoor een loopbaan in het onderwijs boeiend en uitdagend blijft.

De CVP constateert dat de meerderheidspartijen zeer disparaat reageren op een "unanieme" beslissing van de Vlaamse regering.

Luc MARTENS
Vlaams Volksvertegenwoordiger
CVP-woordvoerder Onderwijs

Zoekwoorden:

Deel: ' CVP Vanderpoorten stapt het best uit Vlaamse regering '
Lees ook