Groei kosten geneesmiddelen bij huidig beleid 12,8% p/j Prognose CVZ: Groei kosten geneesmiddelen bij ongewijzigde beleid 12,8 % per jaar

Het College voor zorgverzekeringen voorziet dat bij ongewijzigd beleid de kosten van de geneesmiddelen met 12,8 % per jaar toenemen. Op basis van het kostenniveau van 1999 van 7 miljard gulden betekent dat de komende vier jaar rekening gehouden moet worden met een stijging van circa 4,4 miljard gulden. Het CVZ komt tot deze prognose door de bestudering van de gegevens uit het Geneesmiddelen Informatie Project (GIP) en een prognose van de geneesmiddelenkosten voor de periode 2000-2003. De vraag is wat het effect zal zijn van de diverse oplossingen in de drie farmacierapporten (Commissie de Vries, Wijers, en MDW-werkgroep) om de uiteindelijke kostenstijging te kunnen beteugelen.

De toename van de bevolking en de vergrijzing veroorzaken een jaarlijkse groei van 1,3 %. Voor de resterende groei van 11,5 % zijn de volgende factoren verantwoordelijk:

* verschuiving in het gebruik naar nieuwe, relatief duurdere geneesmiddelen

* extramuralisering: mensen worden eerder en langer thuis behandeld dan in het ziekenhuis

* opname van nieuwe geneesmiddelen in het pakket (o.a. HIV/AIDS-remmers)

* verbreding van het gebruik dat samenhangt met life-style en daarmee samenhangende risico's (o.a. cholesterolverlagende middelen)

* prijsaanpassingen door fabrikanten naar het niveau van maximumprijzen

* marketing- en promotie-inspanningen van de fabrikanten
Auteur: Hennie Zoontjes (020) 34 75 867
Mutatiedatum 04/06/00 09:45:15

Zoekwoorden:

Deel: ' CVZ Groei kosten geneesmiddelen bij huidig beleid 12,8% p/j '
Lees ook