Middel tegen griep werkt nog onvoldoende

Het College voor zorgverzekeringen adviseert de minister het medicijn tegen griep, zanamivir (Relenza), niet op te nemen in het ziekenfondspakket. Het medicijn voegt onvoldoende toe aan de bekende huis- tuin en keukenmiddelen voor gezonde personen die wel eens griep hebben. Bedrust en eenvoudige middeltjes, zoals pijnstillers, zijn voor deze groep een goede remedie. Voor de risicogroepen, mensen met hart- en vaatziekten, longaandoeningen en suikerziekte of ouderen, blijft vaccinatie de beste manier om ernstige complicaties te vermijden.

Zanamivir verkort de ziekteduur bij gezonde personen met gemiddeld anderhalve dag, mits binnen 30-36 uur na het begin van de symptomen met de behandeling wordt gestart. Volgens een artikel in het Tijdschrift voor Geneeskunde (22-01) betekent dat overigens niet dat werknemers sneller het werk kunnen hervatten. Bovendien remt zanamivir niet de verspreiding van het virus. Daardoor kan de gebruiker van het medicijn andere personen aansteken, die mogelijk ook tot de risicogroepen behoren.

Een gevolg van opname van zanamivir in het ziekenfondspakket is dat het leidt tot onnodige kosten voor de gezondheidszorg. Omdat het middel alleen via een recept verkrijgbaar is, zullen ook veel mensen voor een relatief onschuldig griepje naar de arts gaan. Of ze hebben helemaal geen griep en het middel doet dan niets voor ze. Terwijl er voor die mensen die buiten de risicogroep vallen, genoeg alternatieven zijn in de vorm van zelfzorggeneesmiddelen, die voor eigen rekening komen.

Vaccinatie is niet alleen doeltreffender, maar komt ook voor de risicogroepen voor vergoeding in aanmerking. De laatste jaren voert het CVZ actief campagnes om de vaccinatiegraad te verhogen. Van zanamivir is juist bij deze risicogroepen niet aangetoond dat het de ziekteduur verkort of complicaties voorkomt. Het onderzoek van de fabrikant is vooral uitgevoerd bij gezonde personen. Het advies wordt op 24 februari a.s. behandeld door het bestuur van het College voor zorgverzekeringen.
Auteur: H. Zoontjes (020) 34 75 867
Mutatiedatum 03/02/00 14:55:42

Deel: ' CVZ Middel tegen griep werkt nog onvoldoende '
Lees ook