College voor zorgverzekeringen

CVZ: neem behandeling dyslexie op in ziekenfonds 28 januari 2003
Het CVZ adviseert het vaststellen en behandelen van dyslexie (ook wel bekend als 'woordblindheid') vanaf 1 januari 2004 in aanmerking te laten komen voor vergoeding. Voorgesteld wordt dit te laten gebeuren via een nog te ontwerpen subsidieregeling. Na verloop van tijd wordt deze omgezet in een definitieve ziekenfondsverstrekking. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen ongeveer EUR 21,7 miljoen per jaar. Met dit bedrag kan een verdubbeling van de huidige capaciteit aan onderzoek- en behandelplaatsen gerealiseerd worden. Dit adviseert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in zijn rapport "Dyslexie: naar een vergoedingsregeling", dat op 30 januari 2003 aan de minister van VWS wordt aangeboden.

Als eerste in de wereld heeft Nederland een representatieve schatting gemaakt van het aantal kinderen met dyslexie. Aan de hand van de informatie die door 6.145 basisscholen in Nederland is aangeleverd, blijken ongeveer 36.000 leerlingen in het basisonderwijs te lijden aan dyslexie. Dat is 3,6% van alle kinderen in Nederland. Per jaar worden er in groep 3 van de basisschool ongeveer 7.200 nieuwe gevallen van dyslexie geconstateerd. Tijdige signalering is in het belang van het kind. De school zal in deze signalering een belangrijke rol moeten spelen. De school beschikt daartoe over het "protocol dyslexie". Dyslexie is niet hetzelfde als leesproblemen. Men spreekt van dyslexie wanneer het lezen en/of spellen zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt. Dyslexie is een aandoening die bij kinderen en volwassenen voorkomt en al aanwezig is bij de geboorte. Als dyslexie niet tijdig wordt ontdekt kan het de reden zijn voor een verstoorde ontwikkeling. Uiteindelijk kan het de oorzaak zijn voor het minder goed functioneren in de maatschappij. Nadat door de school bij een leerling dyslexie is gesignaleerd, zal de verdere diagnostiek en behandeling volgens het CVZ uitgevoerd moeten worden in een multidisciplinair, gespecialiseerd instituut. Deelnemende instituten dienen zich te houden aan een diagnostiek- en behandelprotocol. Het CVZ zal deze instituten benoemen. Op deze wijze kan op termijn de doeltreffendheid van de diagnostiek en de effectiviteit van de behandeling worden geëvalueerd. Het CVZ stelt voor om de vergoeding voor de diagnostiek en de behandeling van dyslexie voorlopig onder te brengen in een subsidieregeling. Daardoor ontstaat ruimte voor extra onderzoek, zodat meer inzicht kan worden verkregen in de gewenste organisatie van deze zorg, de vereiste kwaliteit, het volume en de kosten die hiermee samenhangen. Op basis van deze gegevens kan dan worden bepaald op welke structurele wijze de financiering van deze zorg uiteindelijk moet worden ondergebracht in de ziekenfondsverstrekking.

Auteur: René Schipaanboord, telefoon 020 - 3475 867
Mutatiedatum 28/01/2003 10:15:56

Site Meter

Deel: ' CVZ neem behandeling dyslexie op in ziekenfonds '
Lees ook