Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


+ 8 oktober 1999

... Efficiënte weg naar baan geopend

Vandaag vindt de officiële opening van het Centrum Werk en Inkomen (CWI) Meerlanden plaats. Het CWI is gevestigd in het arbeidsbureau, Dik Tromplein 8 in Hoofddorp. Maandag 11 oktober '99 is het centrum voor publiek geopend. De werkzoekende hoeft door de komst van het CWI geen lange weg meer af te leggen naar een baan of uitkering, binnenlopen bij het CWI is voldoende. Het centrum haalt haar kracht uit de bundeling van diensten van verschillende instanties in het loket van het CWI.

Het CWI is een samenwerking tussen de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer, de Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Holland en de uitvoeringsinstellingen CADANS, GAK, GUO en SFB. Iedere instantie levert een eigen bijdrage. Het arbeidsbureau is verantwoordelijk voor de werkbemiddeling en de daarbij nodige begeleiding. De bijstandsuitkeringen voor levensonderhoud worden geregeld door de gemeenten en de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid behandelen de WW en arbeidsongeschiktheid uitkeringsaanvragen. Door deze samenwerking kan de werkzoekende snel en efficiënt aan een baan of, indien nodig, aan een uitkering geholpen worden. Werkzoekenden vinden bij het CWI een uitgebreid overzicht van vacatures uit de eigen woonplaats en omgeving. Men moet zelf actief op zoek gaan naar werk. Als hij of zij hier niet in slaagt, wordt er samen met een medewerker van het CWI gezocht naar een passende baan en vindt bemiddeling plaats tussen de werkzoekende en de werkgever. Indien de activiteiten van de partijen onvoldoende resultaat geven, verzorgt het CWI een uitkeringsaanvraag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: A. Marks: 023-5676498

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' CWI Meerlande Haarlemmermeer geopend '
Lees ook