Gemeente Smallingerland

CWI vanaf 17 september (22-8-01)

UITKERING AANVRAGEN ? WERK ZOEKEN ?

Vanaf 17 september aanstaande is hiervoor 1 adres:

het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

De afdeling Sociale Zaken, het Arbeidsbureau en de Uitvoeringsinstellingen (vroeger de Bedrijfsverenigingen) gaan samenwerken.

Per 1 januari 2002 zal dit overal in het land gebeuren, maar wij beginnen
iets vroeger.

Vanaf 17 september a.s. moet u naar het CWI voor onder andere:
· het aanvragen van een uitkering ingevolge de Alg. Bijstandswet (Abw)
· het aanvragen van een uitkering ingevolge de Ioaw (voor oudere of arbeids-gehandicapte werkzoekenden)

Adres:
Centrum voor Werk en Inkomen Drachten
Moleneind z.z. 69 (het gebouw van het Arbeidsbureau) Telefoon: 0512 335353

U wordt daar uitsluitend op afspraak geholpen.
Afspraken kunnen zowel telefonisch als via de receptie gemaakt worden en
wel op alle werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Niet altijd naar het CWI.
Voor het aanvragen van een uitkering ingevolge:
· de Bijzondere Bijstand

· de regelingen voor (ex)zelfstandigen (Ioaz en Bbz)
· de regeling voor kunstenaars (Wik)
moet u nog wel naar de afdeling Sociale Zaken in het gemeentehuis.

Deel: ' CWI Smallingerland voor aanvraag uitkering en werkzoekenden '
Lees ook