CMG


CWI stelt bonden in het ongelijk inzake collectief ontslag deel medewerkers CMG Noord-Nederland

Amstelveen, 2 juli 2002 - Zoals op 12 juni jl. bekend gemaakt, vindt binnen CMG Noord-Nederland, een onderdeel van CMG Benelux, een reorganisatie plaats, waarbij helaas 109 medewerkers collectief zullen worden ontslagen. CMG Noord-Nederland is vanuit vestigingen in Groningen en Leeuwarden actief in de noordelijke provincies. Over de reorganisatie en het sociaal plan voor de afvloeiing van de betrokken medewerkers is in de afgelopen weken uitvoerig overlegd met de Ondernemingsraad van CMG. Op 18 juni jl. is de OR akkoord gegaan met het reorganisatievoorstel en het sociaal plan. CMG en de OR zijn van mening dat het een CMG-waardig sociaal plan betreft.

Direct na de aankondiging op 12 juni jl. hebben de vakbonden zich op het standpunt gesteld dat niet de door de medewerkers gekozen OR maar zij een rol in het proces moeten spelen, omdat dat wettelijk verplicht zou zijn. Ook hebben de bonden het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Groningen en Leeuwarden gevraagd de ontslagprocedures op te schorten door CMG een extra maand wachttijd op te leggen, omdat CMG 'in strijd met de wet' zou hebben gehandeld.

Het CWI heeft op 27 juni jl. geoordeeld dat er geen wettelijke basis is om het verzoek van de bonden te honoreren en CMG niet kan worden verweten de bonden niet te hebben ingeschakeld. Daarom is het verzoek van de bonden, om een extra maand wachttijd op te leggen, afgewezen. Het collectief ontslag zal nu zonder vertraging worden doorgezet.

Hoewel dus niet verplicht, is CMG tot tweemaal toe met de bonden om de tafel gaan zitten om hen te informeren over de gang van zaken en kennis te nemen van hun visie op het sociaal plan.

De voorgenomen reorganisatie is noodzakelijk vanwege verschuivingen in de vraag op de lange termijn van de klanten die vanuit de vestigingen in Noord-Nederland worden bediend. CMG heeft hier te maken met een afnemende vraag naar haar dienstverlening en als gevolg daarvan is er een structurele overcapaciteit.

CMG
CMG, opgericht in 1964, werkt binnen langetermijnrelaties nauw samen met haar klanten om voor hen succes te genereren. CMG is een wereldwijde ICT-leverancier en levert diensten op het gebied van Mobile Business, Advanced Security, Business Process Outsourcing en Advanced Payroll Solutions. De combinatie van deze expertises zorgt voor een aantrekkelijke propositie voor ondernemingen die het mobiele kanaal willen toevoegen aan hun operaties en marketingstrategieën. CMG bevindt zich in het hart van de bedrijfskritische activiteiten van haar klanten en combineert daarbij branchekennis, technische expertise en praktijkgerichte innovatie. Met ongeveer 13.000 werknemers implementeert en ondersteunt CMG applicaties voor klanten wereldwijd, vanuit vestigingen in meer dan 20 landen. In de Benelux heeft CMG ongeveer 6.500 werknemers. Het bedrijf is genoteerd aan de effectenbeurzen van Londen en Amsterdam. Voor meer informatie zie www.cmg.com

Deel: ' CWI stelt bonden in ongelijk over ontslag CMG Noord-Nederland '
Lees ook