Gemeente Amsterdam


Cyburg beloont ICT initiatieven in de zorg

28 januari 2003 - Cyburg

Het Fonds Lokale Initiatieven van Cyburg beloont ICT initiatieven die een bijdrage leveren aan verbetering van de zorg in Amsterdam. Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen tot 1 maart een voorstel indienen voor ICT-oplossingen waar zij in hun omgeving direct of indirect van profiteren.

Het Fonds Lokale Initiatieven biedt ieder kwartaal ICT initiatieven rond een bepaald thema de mogelijkheid werkelijkheid te worden door middel van een financiële bijdrage. De beste ideeën die zich binnen de doelstellingen van het Fonds Lokale Initiatieven zelfstandig kunnen ontwikkelen, worden geselecteerd. Het Fonds Lokale Initiatieven heeft een looptijd van één jaar. De komende twee maanden is het thema: zorg.

Oproep

Het fonds roept Amsterdammers op, om een goed idee te bespreken. Het fonds zoekt naar initiatieven die de volgende kenmerken hebben: - De ICT initiatieven leveren een bijdrage aan de zorg in (een deel van) Amsterdam. - De projecten kunnen rekenen op draagvlak in de buurt of bij de beoogde doelgroep. - Het zijn innovatieve projecten die niet eerder op deze wijze of met deze technologie zijn uitgevoerd. Het is de bedoeling dat andere partijen kunnen leren van de opgedane projectervaringen en dat toepassingen die hun nut hebben bewezen beschikbaar worden gesteld. Projectvoorstellen rond het thema zorg worden vóór 1 maart 2003 ingediend.

Werkwijze

De bijdrage varieert van enkele duizenden tot maximaal 40 duizend euro per project, afhankelijk van de schaal en de duur van het project. Over de bijdrage wordt door een onafhankelijke adviescommissie een oordeel uitgesproken. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer en met Cyburg. Cyburg streeft ernaar het komende jaar ongeveer twintig projecten tot een succes te maken.

Digitale Broedplaatsen

Het Fonds Lokale Initiatieven (FLI) is opgericht in het kader van het landelijke experiment Digitale Broedplaatsen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een digitale broedplaats heeft als doel de sociale kwaliteit te verbeteren met behulp van innovatieve ICT-toepassingen. De Digitale Broedplaats Amsterdam is ondergebracht bij Cyburg. De samenwerking tussen de Digitale Broedplaats en Cyburg is uniek en biedt uiteindelijk resultaten waar heel Nederland van profiteert.

Cyburg

Cyburg is een proeftuin voor innovatieve ICT-projecten van en voor de stad Amsterdam. De nadruk ligt daarbij op de toegevoegde waarde van ICT-diensten in het dagelijkse leven; zoals verbetering van communicatie en dienstverlening in de zorg, onderwijs, overheidsdiensten en ondernemen. Cyburg ziet hiervoor kansen door de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie in te zetten op wijk- en buurtniveau. Particulieren, overheden, instellingen, ondernemers en bedrijven kunnen er met elkaar nieuwe toepassingen creëren, stimuleren en verspreiden. Meer informatie over het Fonds Lokale Initiatieven vindt u op www.cyburg.org/projecten/fli.html U kunt ook contact opnemen met de interim projectleider Fonds Lokale Initiatieven Marie-Claire Aarts, tel. 020 - 419 89 73 of 06 - 510 77 307 of e-mail: fli@cyburg.org.

Deel: ' Cyburg beloont ICT initiatieven in de zorg '
Lees ook