CZ ACTIEF IN GEZONDHEID

CZ regelt 'vliegende zusters' voor Zeeland en regio Eindhoven

CZ geeft extra geld aan zorginstellingen in de provincie Zeeland en de regio Zuid-Oost Brabant die 'vliegende zusters' kunnen inzetten voor acute zorg aan thuiswonende ouderen.
Daarmee wil de zorgverzekeraar tegemoet komen aan de steeds groter wordende groep senioren die zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen, mits ze in geval van nood dag en nacht kunnen rekenen op de snelle komst van een 'vliegende zuster'.
Eerder regelde CZ namens alle zorgverzekeraars de inzet van 'vliegende zusters' in Zuid-Limburg.

CZ heeft inmiddels de verpleeg- en verzorgingshuizen in Zeeland en Zuid-Oost Brabant opgeroepen om bij de personen die op de wachtlijst staan na te gaan of op korte termijn alvast thuiszorg of dagverzorging in een zorgcentrum aangeboden kan worden, in combinatie met de inzet van 'vliegende zusters'.
Ongeveer 25 procent van de personen op een wachtlijst voor een verzorgingshuis maakt geen gebruik van overbruggingszorg. Als het een tehuis niet lukt om vóór 1 mei overbruggingszorg te bieden dan wil CZ andere organisaties in de gelegenheid stellen die hulp te regelen. Een aantal verzorgingshuizen heeft al te kennen gegeven ook thuiszorg te gaan bieden. Er is inmiddels ook een aantal nieuwe organisaties voor thuiszorg op de markt gekomen waarmee de zorgverzekeraars zaken doen. Mede door hun komst zijn de wachtlijsten voor thuiszorg in Zeeland en Zuid-Oost Brabant in een jaar tijd met circa 30 procent afgenomen. Ook het personeelstekort is verminderd. Met de maatregelen hopen de zorgverzekeraars de wachtlijsten verder te verkorten en gezonde concurrentie te bevorderen.

In een brief aan de verzorgingshuizen in Zeeland en Zuid-Oost Brabant schrijft CZ namens alle zorgverzekeraars:
'Veel cliënten zijn op dit moment onvoldoende op de hoogte van nieuwe mogelijkheden tot zorgverlening thuis, of hebben het gevoel dat ze dan niet goed verzorgd zullen worden. Door goede informatievoorziening kunnen deze vooroordelen worden weggenomen, waardoor aan cliënten opties kunnen worden voorgelegd, die ook daadwerkelijk tot zorgrealisatie op korte termijn kunnen leiden. Een groot deel van de cliënten zal hiermee zo tevreden zijn dat voor hen de oorspronkelijke behoefte aan opname niet langer bestaat. Met deze aanpak denken we een belangrijk deel van de wachtlijst te kunnen oplossen.'

CZ voert namens alle zorgverzekeraars de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uit ten behoeve van alle inwoners van Zeeland, Zuid-Oost Brabant en Zuid-Limburg.

Deel: ' CZ regelt 'vliegende zusters' voor Zeeland en regio Eindhoven '
Lees ook