Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

29-01-2003
Verkeerszaken
D.S.I. -systeem in gebruik genomen

In het kader van Duurzaam Veilig Verkeer heeft de gemeente gelijktijdig met het openstellen van de Rijksweg en het kruispunt met de Kastanjelaan een D.S.I.-systeem in gebruik genomen. D.S.I. staat voor dynamische snelheidsinformatie.
Het geven van dynamische snelheidsinformatie is een nieuw middel om er voor te zorgen dat automobilisten zich beter aan de maximumsnelheid houden.
D.S.I. bestaat uit een groot monitordisplay, waarin een naderingssensor is geïntegreerd. De sensor meet met een radar de snelheid van een naderende auto. De gemeten snelheid wordt met LED's op de monitor weergegeven.
Bij de meeste andere waarschuwingssystemen wordt alleen getoond dat iemand te hard rijdt of geven de snelheid waarmee gereden wordt, maar zijn niet interactief.
Het bijzondere van dit systeem is dat de informatie op het scherm telkens wordt aangepast aan de werkelijk gereden snelheid. Als een automobilist het bord nadert en ziet dat hij te hard rijdt en vervolgens zijn voet van het gaspedaal haalt, dan is het resultaat daarvan direct op het bord te zien.
Hij wordt daarmee dus als 't ware "beloond" voor zijn goede gedrag.

Uit ervaring met dit systeem is gebleken dat een belangrijk deel van de te hard rijdende automobilisten de snelheid tempert als zij exact worden gewezen op de snelheid waarmee zij rijden. Zowel bij vaste D.S.I. opstellingen als bij verplaatsbare opstellingen o.a. bij wegwerkzaamheden of tijdelijke maatregelen, blijkt dat de gemiddelde snelheid van automobilisten fors daalt. Het effect is het grootst direct na plaatsing van een D.S.I.-systeem, maar ook na verloop van tijd blijft het systeem zijn goede uitwerking hebben.

Bovendien bereikt dit systeem niet alleen dat een enkele auto afremt, maar doordat een behoorlijk aantal langzamer gaat rijden, moet de rest noodgedwongen ook zijn snelheid aanpassen. De enige categorie die hiermee minder goed bereikt wordt zijn de notoire hardrijders, daar zijn en blijven hardere maatregelen nodig.
Het systeem heeft geen camera en is dus geen zogenaamde "flitspaal".

Deel: ' D.S.I. -systeem in gebruik genomen n Duiven '
Lees ook