D66 Amsterdam

PERSBERICHT
Amsterdam, 25 januari 2000

Geen recreatieskater meer door Y-tunnel

D66 wil bij een volgende Dam tot Damloop niet meer toestaan dat recreatieskeelers/inlineskaters door de Y-tunnel gaan. Dit heeft D66-woordvoerder Warner Hemmes voorgesteld bij de behandeling van de rapportage van het skeelerongeval op 19/09/1999 tijdens de Dam tot Damloop.

D66 stelt voor slechts een kleine groep zeer ervaren wedstrijdskeelers toe te staan het gehele parcours af te leggen. Het startpunt van de Dam tot Damloop voor recreatieskeelers moet voorbij de Y-tunnel, in Noord beginnen. D66 wil dat de nieuwe skatecoördinator van de gemeente betrokken wordt bij de vaststelling van het nieuwe parcours.

Al in 1998 uitten de GGD en de dienst Tunnelbeheer bedenkingen met betrekking tot het gedeelte van het parcours door de Y-tunnel. Uit ervaring met het openstellen van de tunnel voor fietsers bleek al dat men moeite met de steile afdaling en de lange klim had.

D66 vindt de tunnel voor recreatieskeelers veel te gevaarlijk. In Noord zijn goede, voor skeelers én publiek aantrekkelijke locaties te vinden, waar een extra ronde kan worden gereden ter compensatie.

D66 vindt dat, alleen door dit besluit te nemen, een veilig verloop van het evenement kan worden gewaarborgd en stelt voor alleen een vergunning toe te staan als voldaan wordt aan deze voorwaarde.

Zoekwoorden:

Deel: ' D66 A'dam Geen recreatieskater meer door IJ-tunnel '
Lees ook