Persbericht
Amsterdam, 30 maart 2000

D66 wil interactieve meningspeiling over gemeentebeleid

D66 wil dat Amsterdammers de gelegenheid krijgen hun mening kenbaar te maken, over het gemeentebeleid van de afgelopen periode en voor de komende twee jaar. In de maand juli van dit jaar spreekt de Gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2000 in de vorm van een Midterm Review. Uit de stukken die het College ter beschikking heeft gesteld, blijkt dat de gemeente over veel extra geld beschikt. Met inzet van interactietechnologie moet het voor Amsterdammers mogelijk zijn zich uit te spreken over de verschillende onderdelen van het gemeentelijk beleid.

Bovendien vraagt D66 het college om een overzicht van de besteding van eerder toegekende middelen vóórdat de besluitvorming over de toekenning van extra geld voor nieuwe plannen rond is. De ervaring leert namelijk dat veel geld ongebruikt in de gemeentekas blijft liggen. D66 stelt het college hierover de volgende schriftelijke vragen:


1. Is het College in staat in de komende maanden Amsterdammers (middels interactietechnologie) in staat te stellen zich uit te spreken over het gemeentelijk beleid zoals dat de afgelopen twee jaar is gevoerd?

2. Is het College in staat in de komende maanden Amsterdammers (middels interactietechnologie) in staat te stellen zich uit te spreken over de verdeling van de extra financiële middelen waarover hun gemeente beschikt?


3. Indien het antwoord op de voorgaande twee vragen ontkennend luidt, op welke wijze kunnen Amsterdammers wel worden betrokken bij de beoordeling van het gemeentelijk beleid en de verdeling van het belastinggeld?

4. Kan het College ervoor zorgen dat de Gemeenteraad beschikt over een overzicht van de besteding van eerder toegekende middelen in deze bestuursperiode, zoals hiervoor verwoord?


5. Zo nee, op welke wijze moet de Gemeenteraad volgens het College beoordelen of het extra geld voor nieuwe plannen niet hetzelfde lot is beschoren als het geld voor eerdere plannen: ongebruikt in de gemeentekas achterblijven.

Voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Atilla Arda
06-26172505
arda@cistron.nl - https://arda.op.het.net

D66-Amsterdam Fractie-secretariaat
020-5523480
D66@raad.amsterdam.nl - https://www.D66Amsterdam.com
Persberichtenarchief:
https://www.D66Amsterdam.com/persberichten

Zoekwoorden:

Deel: ' D66 A'dam wil interactieve meningspeiling gemeentebeleid '
Lees ook