D66

AEL-NL moet nog veel leren over democratie

Bestuur en democratie

Boris Dittrich

04-03-2003 - De Nederlandse tak van de Arabisch Europese Liga moet niet worden verboden, zoals eerder geopperd door CDA-kamerlid Eurlings. Volgens D66-leider Boris Dittrich mag het democratische debat in Nederland niet worden ingeperkt. `Vrijheid van meningsuiting is essentieel in elke democratie, dat geldt zeker voor de vrijheid in het politieke discours. Ik heb een aantal standpunten van de AEL-NL gehoord waar ik het hartgrondig mee oneens ben, maar die bestrijd ik liever in het debat dan in de rechtszaal'. Dittrich doelt onder meer op het standpunt van de AEL-NL om de staat Israël "te ontmantelen".

De Democraten hebben vooral moeite met het besluit van de AEL-NL om alleen moslims en Arabieren toe te laten als lid. Dittrich: `We kennen helaas al een partij die geen vrouwen accepteert als lid. De AEL-NL maakt het zeker net zo bont met haar eis van etniciteit en religieuze overtuiging. Ze moeten nog veel leren over democratie. Blijkbaar verkiest de AEL-NL etnisch en religieus sektarisme boven een open politiek debat'.

Toch vindt Dittrich niet, dat de AEL-NL juridisch moet worden bestreden. `Net zoals de SGP juridisch het recht heeft om vrouwen uit te sluiten, te pleiten voor de doodstraf en tegen de bouw van moskeeën, zo mag ook de AEL-NL haar eigen vorm en standpunten bepalen. Laat maar duidelijk worden wat ze willen. Het is mijn overtuiging dat een overgrote meerderheid van de moslims en Arabieren in Nederland gewoon volwaardig wil meedoen in de Nederlandse samenleving. Zij zien niets in het isolationisme van de AEL. Een Arabische moslim die zich écht met politiek wil bezig houden, wordt gewoon lid van D66 of een andere democratische partij. Ze zijn in ieder geval van harte welkom'.

Dittrich ziet in de oprichting van de AEL-NL een kans om het debat aan te gaan met groepen die er dergelijke extreme ideeën op nahouden. `De AEL wil muren optrekken tussen mensen, terwijl een partij als D66 juist probeert mensen bij elkaar te brengen. Laten we dat debat dan maar voeren: alleen als ideeën worden uitgesproken kunnen we ze ook bestrijden'.

Deel: ' D66 AEL-NL moet nog veel leren over democratie '
Lees ook