Ingezonden persbericht


Amsterdam brengt taxiproblematiek in kaart

Taxipassagiers kunnen binnenkort na een taxirit ter plekke de kwaliteit beoordelen. De gemeente gaat op standplaatsen enquêtes afnemen om het niveau van de taxi's in de stad in kaart te brengen. Het onderzoek, een voorstel van D66 Amsterdam, moet duidelijk maken of de strenge regels die met de invoering van de nieuwe taxiwet gaan gelden ook daadwerkelijk voor een verbetering zorgen.

"Dat de kwaliteit van de Amsterdamse taximarkt te wensen over laat moge duidelijk zijn. En dat er daarom strengere regels nodig zijn ook. Van belang is dan wel om te weten wát precies het effect is van het nieuwe beleid", aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

Daarnaast wil D66 meer aandacht voor taxiklachten. De klachten zijn een van de bouwstenen van het nieuwe taxibeleid. Via de taxipassagier moeten de slechte chauffeurs in beeld komen. Maar echt veel aandacht voor bijvoorbeeld het landelijke klachtenmeldpunt, www.taxiklacht.nl, is er nog niet. D66 deed eerder het voorstel om via bijvoorbeeld het Amsterdamse toerismebureau en Koninklijke Horeca Nederland het klachtenmeldpunt meer onder de aandacht te brengen.

Paternotte: "Met de enquêtes op de standplaatsen kan er ook meteen meer aandacht komen voor het melden van klachten. Amsterdam heeft de taxipassagier heel hard nodig om de markt op te schonen. Hier moet veel aandacht aan worden gegeven."

Het landelijke klachtenmeldpunt taxi: www.taxiklacht.nl | 0900 - 202 1881

Deel: ' D66 Amsterdam brengt taxiproblematiek in kaart '


Lees ook