Persbericht
Amsterdam, 21 juli 1999

D66-Amsterdam: "College en Raad blunderen bij autoloze zondag"

De fractie van D66 in de Gemeenteraad van Amsterdam voorspelde slechts een week geleden in de raadsvergadering van 14 juli dat het voorstel van het College van B&W en GroenLinks om op 19 september a.s. in de binnenstad een experiment met de autoloze zondag te houden aan alle kanten rammelde: "de juridische risico's zijn niet te overzien, de financiering is niet geregeld, het is onbekend of de politie wel kan handhaven en bovendien zal de binnenstad die dag slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer vanwege de Dam tot Dam loop."

Inmiddels zijn het College en de Raad teruggekomen van het vorige week genomen raadsbesluit. Binnen de grenzen van de wet krijgen alleen wijken waar evenementen plaatsvinden toestemming om straten af te sluiten voor het autoverkeer. Dit is al gebruikelijk in de rest van Amsterdam. Het afsluiten van de gehele binnenstad zou te veel kosten, brengt grote juridische risico's met zich mee en is lastig te handhaven.

"Dit komt overeen met het D66-standpunt om alleen wijken af te sluiten wanneer bewoners en ondernemers een evenement willen organiseren. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het College al binnen een week erachter komt dat het een ondoordacht voorstel aan de Gemeenteraad heeft aangeboden. Bovendien bewijst deze handelswijze het belang van een goede juridische toets van collegevoorstellen. Ik hoop dat het College en de Raad van deze blunder hebben geleerd en de D66-motie over de juridische positie van de gemeente met spoed wordt uitgevoerd.", aldus de fractievoorzitter van de sociaal-liberalen, Warner Hemmes.

Deel: ' D66-Amsterdam College en Raad blunderen bij autoloze zondag '
Lees ook