Persbericht
Amsterdam, 28 september 1999

D66 overweegt uitbreiding Y2K-testfabriek

Het Projectbureau Jaar 2000 (J2000) meldt in zijn nieuwsbrief nummer 10 dat het bevolkingsysteem (GBS) geheel en het computersysteem van de Sociale Dienst (NUS/OP) deels is getest. Het GBS is in orde bevonden, maar bij de Sociale Dienst zijn "al de nodige dingen gevonden (...) het is zeker dat de systemen niet goed gefunctioneerd zouden hebben, als we deze fouten niet opgespoord hadden." aldus het J2000.

Verder wordt aangegeven dat "er is aangehikt tegen de kosten van de testfabriek, maar het heeft zich nu al terugverdiend". Ook het doel van het testen wordt duidelijk aangegeven: "we hebben de systemen op zichzelf getest, we hebben garantieverklaringen van leveranciers, we hebben noodscenario's, maar daarnaast willen we voor deze vier (GBS, NUS/OP, GDA en GISP) een extra zekerheid inbouwen."

Op grond hiervan heeft D66-raadslid Atilla Arda, fractiewoordvoerder Y2K, de volgende vragen aan het College voorgelegd:


1. Heeft de gemeente voor alle concernsystemen (GBS, NUS/OP, GDA, GISP en WVG) garantieverklaringen ontvangen? Zo nee, voor welke niet?


2. Welke fouten zijn gevonden in het NUS/OP, komen die fouten overeen met de mededeling van de leverancier voordat met het testen werd begonnen en hebben ze allemaal te maken met het millenniumprobleem?


3. Kan per fout worden aangegeven hoeveel tijd en geld met de reparatie zal zijn gemoeid en wat de gevolgen zullen zijn voor de te leveren dienstverlening naar aard, duur en doelgroep?


4. Wat wordt bedoeld met de zinsnede "er is aangehikt tegen de kosten van de testfabriek, maar het heeft zich nu al terugverdiend"?


5. Zijn er ook voor de stadsdeel-overschrijdende systemen, zoals GEPS & CBS (Grondbedrijf), Robinson (leerlingenadministratie), CASO (salarissysteem onderwijzenden) en SVIS & AVIS
(vastgoedregistratiesystemen), garantieverklaringen afgegeven?


6. Geven de voorlopige testresultaten het College van Burgemeester en Wethouders aanleiding om in ieder geval ook voor de stadsdeel-overschrijdende systemen een "extra zekerheid" in te bouwen?


7. Zijn er andere systemen die volgens het College van Burgemeester en Wethouders in aanmerking komen voor een extra test?

Voor meer informatie kunt u bellen met Atilla Arda telefoon: 06 261 72 505
email: a.arda@cable.a2000.nl


--
Atilla Arda D66-fractie Gemeenteraad Amsterdam
http://welcome.to/arda http://www.d66amsterdam.com

Deel: ' D66 Amsterdam overweegt uitbreiding Y2K-testfabriek '
Lees ook