--
Atilla Arda D66-fractie Gemeenteraad Amsterdam

D66-Amsterdam teleurgesteld in College

PERSBERICHT
Amsterdam,
20 mei 1999

 

D66-Amsterdam teleurgesteld in College
D66 is teleurgesteld in de houding van het College ten aanzien van D66-voorstellen om werkloze Amsterdammers aan een baan te helpen. Tijdens de behandeling van het Nieuw Plan Werk in de gemeenteraadsvergadering van gisteren pleitte D66 ervoor, zo snel mogelijk te starten van meerdere experimenten die gericht zijn op het begeleiden van mensen met een bijstandsuitkering naar een baan.

Het College bleek niet in staat om inhoudelijk te reageren op de voorstellen. Aangezien een inhoudelijk debat niet mogelijk bleek te zijn, heeft D66 de ingediende moties ingetrokken. De fractie zal de moties in de vorm van een raadsnotitie opnieuw indienen. Op deze wijze wordt het College verplicht inhoudelijk te reageren middels een preadvies. Dit is de snelste manier waarop alsnog gestart kan worden met deze projecten, waardoor de 65.000 Amsterdamse werklozen weer een kans maken op een baan.

"Het bestrijden van werkloosheid is van groot belang voor de sociale en economische situatie in Amsterdam. Het College is hierin niet voortvarend genoeg. De werklozen verdienen onze uiterste inspanning en geen formele woorden. Het vinden van werk voor deze mensen die al lang afhankelijk zijn van een uitkering, is voor D66 een belangrijk speerpunt voor deze bestuursperiode.", aldus fractiewoordvoerder Werkgelegenheidsbeleid Atilla Arda.

D66 stelt onder andere voor om meerdere projecten naast elkaar uit te voeren en zo te bepalen welke methode de meest effectieve is. Een experiment waarbij de regie in handen ligt van een particuliere organisatie en de 'winst' gedeeltelijk ten goede komt van de werknemers van deze organisatie zal volgens Arda de juiste prikkel bieden om effectief, efficiënt en klantgericht te werken.

Deel: ' D66-Amsterdam teleurgesteld in College D66 '
Lees ook