PERSBERICHT
Amsterdam, 5 september 1999

D66: College laks met uitvoeren Bijstandswet

De fractie van D66 is van mening dat het College de Algemene Bijstandswet op onderdelen laks uitvoert. Tijdens een D66-debat, donderdag 2 september jl., gaf verantwoordelijk wethouder Frank Köhler van Sociale Zaken te kennen het verstrekken van uitkeringen als zijn enige taak te zien.

Udo Kock, woordvoerder Sociale Zaken van de D66-fractie, is verbijsterd: "Köhler neemt een zeer dubieus standpunt in. De gemeente is wettelijk verplicht er alles aan te doen mensen met een bijstandsuitkering aan werk te helpen. Dat hij die verantwoordelijkheid afschuift, is zorgwekkend."

In Amsterdam is wethouder Köhler (GroenLinks) verantwoordelijk voor de Sociale Dienst en daarmee voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet. Volgens die wet hebben gemeenten twee taken: uitkeringsverstrekking en het bevorderen van een zelfstandige bestaansvoorziening door inschakeling in het arbeidsproces.

Volgens de sociaal-liberalen is het onacceptabel dat de wethouder Sociale Zaken de verantwoordelijkheid voor dat laatste afschuift op de wethouder Werkgelegenheid, Pauline Krikke (VVD).

Deel: ' D66 College Amsterdam laks met uitvoeren Bijstandswet '
Lees ook