Persbericht
Amsterdam, 12 november 1999

D66: diversiteitsbeleid nieuwe stijl

D66 houdt het College aan de afspraken die zijn gemaakt om meer allochtone werknemers te werven voor de gemeentelijke bedrijven en diensten. Tijdens de begrotingsbehandeling Personeel & Organisatie op 11 november jl., heeft D66 voorgesteld om bij een tweetal diensten/bedrijven door middel van functie-eisen (kennis van talen en/of culturen) het aantal allochtone werknemers te vergroten.

De sociaal-liberalen zien in deze nieuwe vorm van diversiteitsbeleid grote voordelen voor de dienstverlening. "De bevolkingssamenstelling van Amsterdam is gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. De GG&GD zou de stad een dienst bewijzen door meer artsen en verpleegkundigen met kennis van de Turkse of Marokkaanse taal en cultuur aan te stellen. Het is nu eenmaal makkelijker een vertrouwensrelatie op te bouwen zonder tussenkomst van de tolkentelefoon.", aldus D66-woordvoerder Atilla Arda.

De fractie van D66 ziet ook voordelen voor de rampenbestrijding in het buitenland. Bij de bespreking van de Amsterdamse hulp aan Turkije na de aardbeving die het land afgelopen zomer trof, is afgesproken dat Amsterdam vaker hulp zal bieden bij buitenlandse rampen waar grote groepen Amsterdammers betrokken zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor Turkije, Marokko en Suriname.

Voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Atilla Arda
020-7773340 of 06-26172505
a.arda@cable.a2000.nl - http://welcome.to/arda

D66-Amsterdam Fractie-secretariaat
020-5523480
D66@bda.amsterdam.nl - http://www.D66Amsterdam.com

Persberichtenarchief:
http://www.D66Amsterdam.com/persberichten

Deel: ' D66 diversiteitsbeleid nieuwe stijl '
Lees ook