D66 Nieuws


D66 GESCHOKT OVER VOORSTELLEN VOOR DE NOORDTAK VAN DE BETUWELIJN

D66 heeft met verbazing en verontrusting kennis genomen van de nieuwe ideeën van minister Netelenbos over de noordtak van de Betuweroute. Van meet af aan is bij de besluitvorming rond de nieuwe goederenspoorlijn door D66 gesteld dat over het bestaande spoor tussen Arnhem en Oldenzaal niet of nauwelijks meer (goederen)treinen kunnen dan er nu al gaan. Die lijn loopt namelijk door veel steden en dorpen, waar de huizen (heel) dicht op de lijn staan. Als er meer goederentreinen ter hoogte van Oldenzaal over de grens met Duitsland moeten worden geleid, zullen er alternatieven moeten komen voor (delen van) het bestaande spoor ter plaatse, vindt D66. Als daar geen geld voor is, kan er in NO-richting geen extra goederenvervoer plaatsvinden vanaf de Betuwelijn.

De minister stelt nu dat er wel nog zo'n 24 goederentreinen per etmaal extra over de bestaande lijn Arnhem-Oldenzaal kunnen. Bovendien wil ze een deel van de goederenstroom naar Oldenzaal op een andere manier door Nederland gaan leiden, zodat daarvoor geen gebruik hoeft te worden gemaakt van de NO-verbinding. Dat zou dan vanaf Rotterdam en Amsterdam via de nog aan te leggen Hanzelijn (van Lelystad naar Zwolle) moeten gaan. Dat betekent dat 10-15% van al het goederenvervoer dat op de Betuwelijn is voorzien daar af wordt gehaald. D66 vindt het onbegrijpelijk dat de minister serieus lijkt te overwegen de uitgangspunten voor de Betuwelijn op deze manier te ondermijnen.

Een belangrijke reden om de Betuwelijnplannen ook eind vorig jaar te blijven steunen was voor D66 dat daarmee op het bestaande spoorwegennet in Nederland het personen- en goederenvervoer zoveel mogelijk gescheiden kunnen worden. Dat maakt de weg vrij voor een betere afwikkeling van het personenvervoer. En dat is weer nodig om een goed alternatief te bieden voor het gebruik van de auto (files!). Als dat milieu-principe zo makkelijk blijkt te kunnen worden losgelaten, ziet D66 zich genoodzaakt zich ernstig te beraden op het project als geheel. Daar komt bij dat het langzamerhand wel heel onduidelijk wordt wat de afspraken met Duitsland nu eigenlijk inhouden en waard zijn.

D66 vindt de manier waarop de minister haar ideeën naar buiten heeft gebracht, met een interview in De Gelderlander, onbegrijpelijk. Mede op aandringen van D66 heeft de Tweede Kamer mevrouw Netelenbos verzocht per omgaande een brief met tekst en uitleg te sturen, die donderdag 9 september zal worden besproken.

Francine Giskes

Deel: ' D66 geschokt over voorstellen noordtak Betuwelijn '
Lees ook