D66 Hilversum

ACTUEEL FRACTIE BESTUUR STANDPUNTEN SPREEKUUR AGENDA LINKS

D66-fractievoorzitter
Erik Boog wil bestemmings- plan Villagebied aanscherpen.

Actueel D66 Hilversum

D66 wil villa 'De Hut' behouden

De Hilversumse D66-fractie wil villa 'De Hut' aan de 's-Gravelandseweg 192 behouden. Het pand wordt bedreigd met sloop. D66-raadslid Erik Boog heeft aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld en wil graag dat het college er alles aan doet het pand te behouden.

Villa 'De Hut' dateert uit 1922 en werd als gebouwd in opdracht van professor Jhr. Dr. J. Six van de buitenplaats 'Jagtlust'. Het ontwerp was van de 's-Gravelandse meestertimmerman J.K. de Haan, ook de bouwer van een woonhuis aan de overzijde van de 's-Gravelandseweg.

Het landhuisje heeft een rieten dak. Opvallend is ook een luifelachtige rand van bruin riet, aangebracht ter hoogte van de verdieping. Erik Boog: "Een unieke bouwstijl in 't Gooi. Het is een heel karakteristiek pand. Het zou jammer zijn als deze villa zou verdwijnen." Ook maakt de D66-er zich zorgen over de eventuele bebouwing van de Six-weide, aangrenzend aan de villa. "Die open vlakte is nu een mooie overgang naar de buitenplaatsen. Grootschalige bebouwing daar vind ik ongewenst."

Villa 'De Hut' ook wel 'De Boshut' genoemd is een tijdje geleden in handen gekomen van een projectontwikkelaar. Deze wil de villa slopen en nieuwbouw op het perceel realiseren. De projectontwikkelaar heeft hiervoor een sloopvergunning aangevraagd, maar het college van B&W heeft drie weken geleden deze vergunning afgewezen. Erik Boog: "Gelukkig heeft het college dit gedaan, maar voor behoud is meer nodig. Bijvoorbeeld een aanwijzing als rijksmonument."

Of het landhuis werkelijk nog behouden kan worden is zeer onzeker. De villa is niet voorgedragen als rijksmonument in het kader van het Monumenten Selectie Project dat al eerder dit jaar is afgerond. De vraag is dan ook of het Rijk de villa als rijksmonument zal aanwijzen. "Het wordt heel erg moeilijk denk ik. Maar elke inspanning om het pand te behouden is de moeite waard. Nooit geschoten is altijd mis", aldus de D66-er.

Boog voelt zich gesterkt door het behoud van villa 'De Pol' aan de Hoge Naarderweg. Ook dit pand zou eerst gesloopt worden. Maar door hevige protesten van de buurt is uiteindelijk afgezien van sloop en is er een gegadigde gevonden die de villa wilde behouden. "Hopelijk kan dat hier ook gebeuren".

Om snelle sloop van villa 'De Hut' te voorkomen en behoud mogelijk te maken is volgens Boog het beste dat belanghebbenden op korte termijn een verzoek doen tot aanwijzing van het landhuisje als rijksmonument, een zogenaamde artikel 3-aanvraag van de Monumentenwet.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door omwonenden of de cultuurhistorische vereniging Albertus Perk. Boog: "Ik heb al gesproken met de voorzitter van Albertus Perk. Hij is ook voor behoud van de villa. Ook heb ik vernomen dat omwonenden er aan denken een aanvraag in te dienen. Daarnaast maakt wijkvereniging De Parken zich hard voor het behoud van karakteristieke panden. Het behoud wordt dus door veel mensen ondersteund."

De democraat maakt zich overigens in het algemeen wel zorgen over het behoud van karakteristieke panden in het villagebied. "De Raad van State heeft grotendeels het bestemmingsplan Villagebied goedgekeurd. Maar ik vind dat het bestemmingsplan toch veel te weinig rekening houdt met het behouden van karakteristieke en cultuurhistorische waardevolle panden. Het bestemmingsplan moet daarom zeker aangescherpt worden. Misschien moet er zelfs een nieuw bestemmingsplan komen. De komende tijd moeten we die discussie gaan voeren. Anders dreigen we nog meer waardevolle panden kwijt te raken."

Terug naar actueel

ACTUEEL FRACTIE BESTUUR STANDPUNTEN SPREEKUUR AGENDA LINKS

D66 Hilversum

D66 HILVERSUM

Telefoon/fax:
035 - 6221539

Post naar:
D66-fractie
Gijsbrecht van Amstelstr. 105-B 1214 AW Hilversum

Deel: ' D66 Hilversum wil bestemmingsplan Villagebied aanscherpen '
Lees ook