D66

4 februari 2000

D66 houdt vast aan inflatievolgend huurbeleid

Nicky van 't Riet

D66 vindt dat de huurstijging in 2000 en 2001 beperkt moet blijven tot het niveau van de inflatie. Wij vinden deze regeling noodzakelijk omdat de huren in Nederland te hard stijgen. Alleen de huur van woningen die relatief goedkoop zijn in verhouding tot die kwaliteit van de woningen mogen stijgen met maximaal 4.25%. Eind vorig jaar heeft D66 de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer gekregen voor dit voorstel.

Het probleem is dat Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting het voorstel van D66 weigert uit te voeren. Volgens de Staatssecretaris zijn er: afspraken en gewekte verwachtingen die tot schadeclaims (van verhuurders) zouden leiden van honderden miljoenen guldens. De staatssecretaris heeft D66 en de rest van de Tweede Kamer (nog niet) kunnen overtuigen van het bestaan van de afspraken en de gewekte verwachtingen. De mogelijkheid van claims die daaruit kunnen volgen staan vermeld in een geheim advies van de Landsadvocaat. D66 heeft de staatssecretaris deze week tot twee keer toe verzocht het geheime advies openbaar te maken, zodat iedereen kan zien waar de angst van claims op gebasseerd is. We zien ook niet in waarom het advies geheim moet blijven.

Staatssecretaris Remkes wil het advies niet openbaar maken, maar wel wil hij de Tweede Kamer vertrouwelijk informeren over de reden van geheimhouding. Donderdag zou dit vertrouwelijk overleg plaats vinden, de staatssecretaris heeft echter om nog onbekende redenen afgezegd.

Als de staatssecretaris blijft weigeren het advies van landadvocaat openbaar te maken, dan wil D66 een second-opinion. Een andere vooraanstaande jurist moet dan duidelijk maken of de uitvoering van het D66-voorstel inderdaad grote financiële gevolgen kan hebben door claims van verhuurders.

Nicky van 't Riet
Woordvoerder Volkshuisvesting
E-mail:N.vtRiet@tk.parlement.nl

Deel: ' D66 houdt vast aan inflatievolgend huurbeleid '
Lees ook