D66 Nieuws


KOSOVAREN MOETEN CENTRAAL STAAN, NIET DE LIDSTATEN

De D66-fractie in het Europees Parlement wil dat de inwoners van Kosovo centraal komen te staan bij de wederopbouw van het land. Lousewies van der Laan, die namens zich namens de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement (EP) met de wederopbouw van Kosovo bezig houdt, stelt dat de huidige opzet meer rekening houdt met de belangen van de EU-lidstaten dan met de belangen van de Kosovaren. Het Europees Parlement beschikt over de middelen om dit bij te sturen en D66 zal ervoor pleiten deze instrumenten dan ook in te zetten.

Aanstaande maandag spreekt de begrotingscontrolecommissie van het EP over de door Van der Laan aangedragen kritiek.

De kritiek van D66 richt zich onder meer op de volgende punten:
* Het hoofdkantoor van de Reconstruction Agency (het agentschap dat de EU-inspanningen bij de wederopbouw van Kosovo moet implementeren) is gepland in Thessaloniki, Griekenland. Volgens D66 hoort het hoofdkantoor echter in Pristina te komen. Het in Griekenland vestigen van de Reconstruction Agency leidt tot inefficiëntie en extra kosten. Bovendien gaat het ten koste van de coördinatie en daarmee van de effectiviteit. Van der Laan: "Het gaat niet om de wederopbouw van Griekenland maar om de wederopbouw van Kosovo. Daar moet de Reconstruction Agency dan ook komen te staan. Wij zijn het aan de mensen in Kosovo verplicht om verspilling en inefficiëntie te voorkomen. Daarvoor is de nood veel te hoog." Omdat de Europese Raad reeds tot vestiging in Thessaloniki heeft besloten, zal het EP hierover de strijd met de nationale regeringen aan moeten gaan.

* De Europese Commissie is nog niet van plan een definitieve einddatum voor het wederopbouwproject vast te stellen, maar geeft als indicatie 2004. Van der Laan wil een afgebakende termijn van 30 maanden: "Mensen hebben nú huizen, water en elektriciteit nodig, niet over vijf jaar. Dit voorstel is illustratief voor de weinig ambitieuze aanpak van de Commissie. Er is directe hulp nodig, geen nieuwe instelling die zonder beperkt mandaat haar eigen bestaansrecht in stand wil houden."

* Totnogtoe is in de Europese aanpak geen rol weggelegd voor de Kosovaren zelf. Dat is D66 een doorn in het oog. Van der Laan: "De Kosovaren hebben al zeker tien jaar hun eigen parallelle economie en zijn zeer gemotiveerd om hun land weer op te bouwen. De grootse fout die we kunnen maken, is om de ervaring van de Kosovaren te verspillen en alles aan Europese consultants overlaten."

ACHTERGRONDEN


- De Europese Raad heeft op de Top van Rio besloten om de Reconstruction Agency in Thessaloniki te vestigen. Dit was onderdeel van een afspraak waarbij onder meer werd vastgelegd dat de Duitser Bobo Hombach de leiding zou krijgen over het stabiliteitspact van de Balkan. - Het Europees Parlement beschikt over de instrumenten om de Europese Kosovo-politiek bij te sturen. In de eerste plaats moet zij de oprichting van de Reconstruction Agency goedkeuren voordat deze kan worden opgericht. Ten tweede moet het parlement de begroting goedkeuren. - Het lijkt erop dat ook de Europese Commissie het verzet tegen de vestiging van het hoofdkantoor van de Reconstruction Agency zal steunen, wat de kans op succes aanzienlijk vergroot.

MEER INFORMATIE

Het rapport van Lousewies van der Laan en de betreffende notitie aan haar fractiegenoten zijn te vinden op haar website: www.vanderlaan.net. Om het rapport en de noties te kunnen lezen heeft u de Acrobat-lezer van Adobe nodig, die u kosteloos kunt downloaden.

Deel: ' D66 in Europarlement kritiseert aanpak wederopbouw Kosovo '
Lees ook