D66 Noordelijke Bestuurdersvereniging

D66 kamerfractie om de bres voor divers winkelbestand

De Tweede Kamer Fractie van D66 komt met een initiatief ter vergroting van de diversiteit van het winkelaanbod en het doorbreken van de eenvormigheid van de winkelcentra in de binnensteden. De detailhandel bestaat uit ongeveer 88000 ondernemingen. De laatste decennia neemt het aantal af door schaalvergroting. Zo zijn er 40.000 kruideniers opgegaan in 6000 supermarkten. Ook zijn er veel franchiseketens ontstaan. Door deze ontwikkeling gaan steden steeds meer op elkaar lijken en verliezen ze daardoor een deel van hun identiteit. D66 vindt dat er meer zelfstandige winkeliers nodig zijn om dit beeld te corrigeren. De reden van het verdwijnen van de zelfstandige winkelier is volgens D66 dat deze moeilijk kan doordringen bij projectontwikkelaars als het gaatom goede locaties. Voor de ontwikkelaar is de zelfstandige inkelier een groter risico dan een keten of een groot bedrijf. D66 wil daarom een winkelgarantiefonds. Het ligt volgens D66 in de rede dat de Minister van grote-stedenbeleid zich belast met een pilot project dienaangaande. De gemeenten moeten dan toezien op een evenwichtige mix in het winkelbestand. Minister van Boxtel is op 1 maart aanwezig in Groningen vanaf 20.00 uur in het News Cafe (Grote Markt).

Deel: ' D66 kamerfractie op de bres voor divers winkelbestand '
Lees ook