PERSBERICHT

Amsterdam, 8 oktober 1999

'Gekozen' burgemeester kan binnen huidige wetgeving

D66-leden willen gekozen burgemeester in Amsterdam

Donderdag 7 oktober jl. is op de ledenvergadering van D66-Amsterdam unaniem een notitie aangenomen die pleit voor een gekozen burgemeester in Amsterdam. In de notitie van het D66-bestuur worden voorstellen gedaan om de Amsterdamse bevolking, binnen de huidige wetgeving, de mogelijkheid te bieden tot het kiezen van een burgemeester.

Bij de nieuwe procedure tot benoeming van de burgemeester zal de adviesprocedure van de gemeenteraad openbaar zijn en wordt er geen vertrouwenscommissie ingesteld. Vervolgens zal er een opiniepeiling worden gehouden waarin de Amsterdamse bevolking zijn voorkeur uit kan spreken voor een kandidaat. De Amsterdamse D66-fractie dient op korte termijn een raadsnotitie in waarin deze voorstellen worden verwoord.

Deel: ' D66-leden willen gekozen burgemeester in Amsterdam '
Lees ook