D66 MAG GEEN NORMALE PARTIJ WORDEN

Datum: 24 maart 2000

Dit weekend congresseert D66 in Amersfoort. Tijdens dit congres zal onder meer een 'doelverklaring' van de partij voorliggen. De Jonge Democraten, de onafhankelijke jongerenorganisatie gelieerd aan D66, juichen toe dat D66 haar sociaal-liberale uitgangspunten heeft uitgewerkt en haar plek markeert in het politieke landschap. De Jonge Democraten hebben al vanaf hun oprichting in 1984 bij D66 aangedrongen om zich zo te noemen en zich in de links-liberale traditie te stellen van de Vrijzinnig-Democratische bond van voor de Tweede Wereld Oorlog.
De JD wenst echter niet dat D66 met deze stap een 'normale' partij gaat worden. Boris van der Ham, landelijk voorzitter van de Jonge Democraten: "D66 is opgericht en groot geworden als een vernieuwingsbeweging, die los stond van de normale politiek. Door
6 jaar regeringsdeelname is D66 in de ogen van veel kiezers een normale partij geworden en dat heeft tot gevolg dat de partij op verlies staat. Wil D66 weer uit het dal komen, dan zal ze naar haar bron moeten terugkeren"
De JD contateert dat bij veel D66-ers een soort vermoeidheid is ontstaan over het onderwerp van democratische vernieuwing. De JD meent echter dat in dit onderwerp juist een voorname taak ligt voor D66. De boosheid na de kwestie Peper en de lage opkomsten bij verkiezingen makelijk duidelijk dat de kiezer staat te springen om een andere vorm van politiek. En niet alleen het politieke systeem, ook de sociale zekerheid, de economische structuur en het onderwijs-beleid schreeuwt om vernieuwing. De JD roept D66 op een grotere mate van activisme voor deze onderwerpen aan de dag leggen. Van der Ham: "Als D66 in navolging van de Salon-Socialisten bij de PvdA en de Salon-Groenen bij Groenlinks, verwordt tot een stel Salon-Democraten dan is er geen toekomst voor de partij. Van normale partijen zijn er al genoeg."
EINDE PERSBERICHT

Jonge Democraten, Landelijk Secretariaat
Postbus 660

2501 CR Den Haag
Tel. 070-362.21.62
Fax. 070-364.19.17
E-mail: jd@dds.nl

Bezoek ook eens: http://welcome.to/jongedemocraten (www.jd-net.demon.nl)

JONGE DEMOCRATEN: TRAININGEN, POLITIEKE DISCUSSIE, EXCURSIES, INTERNATIONALE CONTACTEN

Zoekwoorden:

Deel: ' 'D66 mag geen normale partij worden' '
Lees ook