D66

D66 TEGEN EUROPESE TABAKSUBSIDIE

Straatsburg 28 oktober 1999 - Europarlementariërs van D66 en de VVD verschillen sterk van mening over de vraag of de EU financiële steun moet geven aan tabaksproducenten. Bij de behandeling van de begroting in het Europees Parlement op donderdag 28 oktober steunde de VVD het voorstel van de Europese Commissie om bijna één miljard euro (ruim twee miljard gulden) steun aan tabaksboeren te blijven geven. Dit bedrag is twee keer zo groot als het bedrag dat de Europese Commissie uitgeeft voor de wederopbouw van Kosovo.

D66 heeft tegen deze subsidie gestemd, maar bleek niet in staat een meerderheid tegen het voorstel te mobiliseren. Gezien de huidige kennis over de individuele en maatschappelijke gevolgen van het roken, vinden de sociaal-liberalen het ongehoord om belastinggeld te spenderen om dit ongezonde product te ondersteunen. D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan noemt de situatie 'bizar': "Terwijl de Nederlandse regering onder leiding van minister Borst er alles aan doet om het roken te ontmoedigen, is Europa met het tegenovergestelde bezig. Dit is niet waar mijn kiezers hun belasting voor betalen.'

De conservatief-liberalen stellen zich daarentegen op het formele standpunt dat tabakssteun onder de zogenaamde verplichte uitgaven valt. Zowel D66 als de VVD maken in het Europees Parlement deel uit van de liberale fractie in het Europees Parlement. D66 heeft samen met de Engelse Liberal Democrats en andere liberale partijen tégen de tabakssubsidie gestemd, de VVD met enkele conservatief-liberale partijen vóór.

Deel: ' D66 oneens met VVD over Europese tabaksubsidie '
Lees ook