D66

D66 op de bres voor heroïneverstrekking

Zorg en gezondheid

Boris van der Ham

27-06-2002 - De afgelopen weken leken CDA, LPF en VVD zich tegen experimenten met de verstrekking van heroïne aan zwaar verslaafden te keren. Lokale overheden waren hier zeer boos over, omdat de experimenten veel positieve gevolgen hebben voor het welzijn van verslaafden en de veiligheid op straat.

Op 27 juni wordt gesproken over een D66-motie die pleit voor voortzetting van de experimenten. De motie is mede-ondertekend door PvdA, SP, Groenlinks en ook de LPF. De stemverhouding in de Kamer is hiermee 75-75. De positie die Leefbaar Nederland kiest is dus van cruciaal belang. Zij beraden zich nog op hun standpunt, evenals de VVD. Het zal tot op het laatste moment spannend blijven.

Tekst van de motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat blijkens de evaluatie van de heroïne-experimenten gratis verstrekking van heroïne aan zwaar-verslaafden onder meer voordelen biedt uit oogpunt van welzijn en veiligheid;

overwegende, dat lokale overheden, hulpverleningsinstanties en politie aandringen op voortzetting van dit beleid, aangevuld met, zo nodig, extra psychisch-sociale hulp en opvang;

verzoekt de regering de experimenten voort te zetten en waar nodig uit te breiden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham
Zvonar
Arib
Tonkers
Kant

Deel: ' D66 op de bres voor heroïneverstrekking '
Lees ook