D66 Oud-Beijerland.

Bijgewerkt op 1 juli 1999

Belachelijk redactioneel artikel zet vraag grote vraagtekens bij kwaliteit Rotterdams Dagblad.

De wijze waarop scheidend redacteur Rubio in editie Zuid van het Rotterdams Dagblad(RD) op 28 juni een artikel heeft gepubliceerd over het bezoek van Laurens Jan Brinkhorst en op 30 juni een artikel heeft gewijd aan De Boogerd is voor D66 Oud-Beijerland onverteerbaar. We zullen de krant op een ons gelegen moment ter verantwoording roepen. In het eerste geval publiceert het RD over het bezoek van de minister alsof ze er zelf bij waren. Het tegendeel is waar. Alle informatie heeft het RD van ons ontvangen. Het volledig onjuist weergeven van de stand van zaken en het systematisch weigeren de naam D66 te noemen, kan niet anders dan een bedoeling hebben. Rubio zegt dat wij de informatie zo verstrekt hebben. Hij liegt daarover en dat is voor ons aanleiding contact op te nemen met de eindredactie van het RD. Ons persbericht met de juiste tekst leest u als u hier klikt. Het artikel over De Boogerd waarin het met name Bint en D66 kwalijk genomen wordt niet open te zijn over wat er rond De Boogerd speelt is niet alleen suggestief, maar feitelijk onjuist. Via de gemeente zullen we rectificatie eisen. Uiteindelijk zal ook over De Boogerd die openheid beleden worden die iedereen van dit college mag verwachten. Dat kan echter niet op het moment dat het RD dat bij monde van Rubio noodzakelijk acht. Dat kan als de tijd er rijp voor is en die komt ongetwijfeld. Wij zeggen ons abonnement vast op, want een Telegraaf die 's avonds verschijnt willen we niet meer.

Voor vragen of opmerkingen E-mail ons raadslid en wethouder: jostu@gironet.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' D66 Oud-Beijerland boos op Rotterdams Dagblad '
Lees ook