D66 Oud-Beijerland


D66-fractie in 2e Kamer helder !

Pronk valt op Hoeksche Waard.

Pronk bevestigt onze inschatting nog eens! Minister Pronk sprak als gast van de ondernemers in de Hoeksche Waard zijn behoorlijk bijgestelde verwachting uit over de ontwikkelingen in de Hoeksche Waard.

Pronk erkende 27 mei dat hij somber was over de mogelijkheid om de glastuinbouw buiten de Waard te houden. Dat is een reden temeer om voor het bedrijventerrein een andere locatie te zoeken. Want wij gaan ervan uit dat zijn uitspraak, dat er maar één aantasting van de open Hoeksche Waard mogelijk is, nog steeds staat. Uiteindelijk blijft het natuurlijk beter dat geen van beide aantastingen in de Hoeksche Waard plaatsvindt. Daar moet D66 dan maar voor blijven gaan.

D66 steunt visie Pronk.

Tweede Kamerlid Francisca Ravestein heeft zich in het Rotterdams Dagblad uitgesproken blij te zijn met de uitspraken van PvdA-er Pronk na zijn bezoek aan de hem tot dan toe onbekende Waard.

Ravestein stelt dat er voor tuinbouw voldoende grond is in de B-driehoek en dat een havengerelateerd bedrijventerrein mogelijk beter bij Moerdijk past. Zij stelt zich als woordvoerder van de 2e Kamer-fractie helder achter het standpunt van zowel de lokale afdelingen van D66 in de Hoeksche Waard alsook achter het D66-programma voor de provincie Zuid-Holland.

D66 is en blijft helder over de Hoeksche Waard op alle niveaus.

Wat zijn de uitspraken van minister Pronk waard ?

Minister Pronk bezocht de Hoeksche Waard. Een voor hem onbekend gebied dat onverwacht veel schoonheid betekende. Dat weten wij natuurlijk a lang. Deze belangrijke minister (als het om de strategische keuze gaat in elk geval wel) heeft forse uitspreken gedaan.

Gen groot bedrijventerrein bij de zuidpunt. Geen kassenbouw. Hooguit een kleiner bedrijventerrein inhet noorden. Ja en daar zit Binnenmaas nu weer niet op te wachten.

Pronk vormt samen met Apotheker en Ybema de adviesdriehoek over de inrichting van dit gebied. Het aanstaande bezoek van Apotheker wordt eigenlijk met de dag belangrijker omdat ook van hem uitspraken verwacht worden.

De resultaten van het bezoek an Pronk worden niet door iedereen als positief ervaren. Verschillende gemeentebestuurders hebben zich al negatief uitgelaten over Pronks conclusie na zijn flitsbezoek.

De boeren zijn ook niet blij met de uitkomsten. Zij zijn al verontwaardigd dat het bezoek van pronk vooral omgeven werd van allerlei tegenstanders van nieuwe ontwikkelingen in de Hoeksche Waard. "Mensen die een ander geluid zouden kunnen laten horen zijn in elk geval niet uitgenodigd", zo sprak WLTO voorzitter R. Roth daags na het werkbezoek van de VROM-minister. Hij stak niet onder stoelen of banken teleurgesteld te zijn dat de WLTO niet gevraagd was haar visie op de gebiedsinrichting te geven.

Ons commentaar:

Pronk doet de uitspraken aan de vooravond van de Statenverkiezingen. Zijn partijgenoten in de provincie zijn in hem teleurgesteld. We geloven zijn stellingname pas echt als hij een duidelijk standpunt inneemt bij de uiteindelijke beslissing. Binnen twee maanden weten we meer.

John Stuurman, Israëlsdreef 12, 3262 NA Oud-Beijerland. Tel. 0186-618853, 646151. E-mail: jostu@gironet.nl. Fax 0186-646550.

Toelichting op een mening ? Schroom niet, bel gerust.

Deel: ' D66 Oud-Beijerland Pronk valt op Hoeksche Waard '
Lees ook