D66


Brussel Vandaag

2 oktober 2001

Spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven

Boris Dittrich

Op 28 september 2001 heeft Boris Dittrich een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om slachtoffers van misdrijven spreekrecht in de rechtszaal te geven. De Raad van State, de vereniging van rechters en officieren van justitie en de Nederlandse orde van advocaten hebben positief geadviseerd. Naar aanleiding van de opmerkingen is het wetsvoorstel op een paar punten ingrijpend gewijzigd.

Hoofdregel is dat slachtoffers van misdrijven waar 8 jaar of meer gevangenisstraf op staat, er voor kunnen kiezen van het spreekrecht gebruik te maken. Enkele andere artikelen die een lagere gevangenisstraf kennen zijn expliciet genoemd, maar waarbij Dittrich het spreekrecht toch mogelijk maakt (bijvoorbeeld dood door schuld in het verkeer en ernstige mishandelingen). Het slachtoffer wordt in het definitieve voorstel niet meer als getuige beëdigd en hoeft geen vragen meer van de verdediging te beantwoorden, maar krijgt een zelfstandige positie in de rechtszaal. Net zoals in het familierecht mogen minderjarigen vanaf 12 jaar van het spreekrecht gebruik maken.

Traject

De verwachting is dat de fracties in de Tweede Kamer in november schriftelijk op het wetsvoorstel zullen reageren. Dittrich antwoordt in december. In januari of februari 2002 kan het wetsvoorstel dan mondeling behandeld worden en kunnen de stemmingen plaats vinden. Mocht het worden aangenomen - dat is nu nog niet in te schatten - dan wordt het ter behandeling doorgestuurd naar de Eerste Kamer.

b.dittrich@tk.parlement.nl

Deel: ' D66 over wetsvoorstel spreekrecht slachtoffers misdrijven '
Lees ook