PERSBERICHT

Amsterdam, 13 januari 1999

D66 over woonboten: illegaal is illegaal

De Amsterdamse raadsfractie van D66 is van mening dat de gemeente niet moet terugkomen op eerder genomen besluiten rond woonboten e.d. De fractie tekent aan dat in vrijwel alle gevallen de besluitvorming gerechtelijk is getoetst. De fractie is daarom geen voorstander van het voorstel van B&W om bewoners van illegale woonboten een speciale persoonsgebonden ligplaatsvergunning te geven. Ook het uitsterfbeleid voor voorzieningen, zoals vlotten en steigers, kan niet op steun van de sociaal-liberalen rekenen.

Dit standpunt zal door D66 donderdag 14 januari in de gemeenteraadscommissie voor het Binnenwaterbeheer worden ingenomen. "De illegale status betekent dat op grond van de geldende regels eerder is geoordeeld de betreffende woonbootbewoners/ eigenaars een ligplaatsvergunning moet worden geweigerd. Dit is gebeurd op grond van argumenten als ordening en het gebruik van het water, de openbare orde, de veiligheid, het milieu of stedelijk schoon of een combinatie daarvan. Bovendien: de weigeringsgrond is in bijna alle gevallen door de rechter getoetst en in een gerechtelijke procedure staande gebleven. Er is geen goede reden om over te gaan tot legalisering.", aldus D66-raadslid A.Arda.

D66 gaat hiermee door op de lijn die in 1995 bij het vaststellen van de nota 'Amsterdam te water' is ingenomen. Ook bij het debat begin 1998 over het wegslepen van uitgeprocedeerde woonboten stemden de sociaal-liberalen voor het handhaven van de geldende regels.

Voor meer informatie kunt u bellen met de fractie van D66 (Atilla Arda): * 020 552 34 80 (stadhuis), en * 020 695 90 15 (buiten kantooruren)

Deel: ' D66 over woonboten illegaal is illegaal '
Lees ook