D66 Nieuws


D66-periodiek DiXiT beëindigd

7 juni 1999

De uitgave van het D66-periodiek DiXiT is per heden beëindigd. DiXiT, een co-productie van de partij en het Opleidingscentrum, werd tijdens het voorjaarscongres op 6 februari jongstleden ten doop gehouden. Stagnerende oplagecijfers hebben beide besturen recentelijk dit besluit doen nemen.

Als randvoorwaarde bij deze introductie was vooraf door de direct betrokkenen afgesproken dat er medio 1999 uitzicht zou moeten zijn op minimaal 2.000 betalende abonnees voor dit jaar. Indien er namelijk onvoldoende markt zou bestaan zou de reeds geplande verliesfinanciering voor 1999 onverantwoord verder kunnen oplopen. Over die levensvatbaarheid waren we tijdens de introductie optimistisch gestemd. Immers een marktonderzoek voorafgaand aan die introductie door een onafhankelijk onderzoeksbureau, had uitgewezen dat er voldoende belangstelling voor een abonnement op een periodiek binnen D66 zou zijn.

Spijtig genoeg echter hebben een gedreven, enthousiaste inzet van de redactie én de diverse acties voor de werving van abonnees van de afgelopen maanden er niet toe geleid dat er enig perspectief bestaat dat het minimum aantal abonnees van 2.000 voor 1999 zal worden gerealiseerd. Nu, zo vlak voor de zomermaanden, blijkt dat het aantal stokt op circa 940 abonnees. Zowel het partijbestuur als het bestuur van het Opleidingscentrum hebben dan ook recentelijk besloten om na de verschijning van DiXiT nummer 6, de uitgave van het blad te staken. Voorzetting leidt naar het inzicht van beide besturen tot onverantwoorde materiele risico's.

Abonnees ontvangen binnenkort een brief waarin naast bovenstaande, de mogelijkheid van restitutie van het abonnementsgeld wordt aangeboden.

Tom Kok, voorzitter D66

Harry Vissers, voorzitter Opleidingscentrum D66

Deel: ' D66-periodiek DiXiT beëindigd '
Lees ook