D66 Amsterdam

PERSBERICHT
Amsterdam, 9 februari 2000

D66 redt 17e eeuws aanzicht Singel

D66 Amsterdam heeft de asfaltering van het Singel op het laatste moment weten tegen te houden: Het Singel behoudt klinkerbestrating. Het College wilde een deel van het Singel, dat behoort tot de Stadshartlus, asfalteren. Maar vandaag is tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie aangenomen die een streep haalt door deze plannen. D66 heeft in samenwerking met de PvdA en de oppositie partijen voldoende steun gekregen voor de motie zodat de klinkers op het Singel behouden blijven.

Woordvoerder Guido Frankfurther is blij met het resultaat: "het Beschermd Stadsgezicht heeft nu eindelijk eens prioriteit gekregen boven het rij-comfort van automobilisten, dit is een belangrijke dag voor de geschiedenis van de historische Amsterdamse Binnenstad."

Het aanzien van de grachten valt onder het 'Beschermd Stadsgezicht'. D66 vindt daarom de plannen om één van de historische hoofdgrachten in de Binnenstad van Amsterdam te asfalteren ongehoord.

Op het deel van het Singel tussen het Spui en de Munt mag in de toekomst slechts 30 kilometer per uur worden gereden, getracht zal worden om de gevelisolatie van de aanliggende panden voortvarend te realiseren.

Deel: ' D66 redt 17e eeuws aanzicht Singel '
Lees ook