Ingezonden persbericht


Persbericht D66 Rotterdam
Dinsdag 05 juni 2012

D66 Rotterdam: Stadstoezicht onder toezicht van politie

"Stadstoezicht moet zich richten op de leefbaarheid in de wijk en daarbij samenwerken met de politie. Op dit moment gaat er teveel tijd en aandacht uit naar het behalen van bonnenquota en is de kwaliteit van de gemiddelde stadswacht te laag om creatief om te gaan met de situaties waarmee ze op straat te maken krijgt", aldus Salima Belhaj, fractievoorzitter van D66 Rotterdam. De fractie pleit dan ook voor betere inbedding bij de politie en een hoger niveau bij Stadstoezicht. Het aantal stadswachten zou dan omlaag kunnen.

Vandaag presenteerde de Rotterdamse Rekenkamer een kritisch rapport over het functioneren van Stadstoezicht. Daarbij concludeerde men dat de opleiding en begeleiding van stadwachten ondermaats is en dat bij de meeste stadswachten de communicatieve vaardigheden tekort schieten. Ook de focus op het uitschrijven van bonnen is te hoog. Stadswachten worden onbedoeld toch beoordeelt op het aantal bonnen dat ze uitschrijven.

Belhaj: "Het rekenkamerrapport geeft veel informatie en inzichten in de manier waarop Stadstoezicht functioneert. Met deze informatie kunnen we een goed inhoudelijk debat voeren in de raad. D66 Rotterdam pleit voor het plaatsen van Stadstoezicht onder toeziend oog van de politie en een nauwere samenwerking tussen beiden". De politie focust op de veiligheid in de wijken, stadtoezicht is er voor het contact met de burger, om te zorgen voor een zo prettig mogelijk leefklimaat. Om op een creatieve manier om te kunnen gaan met de vele moeilijke situaties in de wijken zou het gemiddelde niveau van stadswachten omhoog moeten. In plaats van kwantiteit moeten we denken in kwaliteit, waardoor de Rotterdammers weer duidelijkheid krijgen over de rol van stadstoezicht.

Deel: ' D66 Rotterdam Stadstoezicht onder toezicht van politie '
Lees ook