D66 Nieuws


D66 succesvol op ELDR Congres

Berlijn, 30 april 1999

Op het congres van de Europese Liberaal-Democraten van 28 tot 30 april jl. is het gezamenlijk verkiezingsprogramma "Unity in Freedom. The liberal challenge for Europe" vastgesteld. De D66 delegatie op dit congres is over de bereikte resultaten zeer tevreden. Alle D66-amendementen hebben een meerderheid gehaald en hebben geleid tot verandering van het programma. Hierdoor zijn onder meer volksgezondheid en dierenwelzijn opgenomen in het programma (voorheen werd hier niets over gezegd).

De belangrijkste D66 overwinning was het naar voren halen van het hoofdstuk over democratie. Hiermee zette het congres de democratisering van Europa voor het hoofdstuk economie, zeer tegen de wens van de VVD in. Ook kreeg D66 een ruime meerderheid voor een Europese grondwet met een "Bill of Rights".

D66 slaagde er in om pogingen van de VVD om het programma minder groen te maken zwaar te frustreren. Zo moest de VVD een amendement intrekken dat de verplichtingen ten aanzien van CO2 reducties (aangegaan in Kyoto) uit het programma zou schrappen.

Ook kreeg D66 steun voor een voorstel om te streven naar transnationale verkiezingslijsten. Dit zou niet alleen een echte Europese dimensie aan de verkiezingen geven, maar ook mensen in landen zonder een progressieve partij als D66 de kans te geven toch op een progressieve partij te stemmen.

Op het congres werden de contacten met verwante partijen verder aangehaald en werden afspraken gemaakt voor verdere samenwerking. D66 maakte voor het eerst kennis met de nieuwe Italiaanse beweging "Democratici", vertegenwoordigd door de heer Rutelli, burgemeester van Rome. Rutelli uitte de wens tot nauwe samenwerking met D66.

Thom de Graaf brak in zijn bijdrage aan het congres een lans voor meer Europese samenwerking bij de criminaliteitsbestrijding. Hij verwees daarbij onder meer naar het beleid van Winnie Sorgdrager als Minister van Justitie. Dat beleid was volgens Thom de Graaf gekenmerkt door een mix van preventieve en repressieve maatregelen. Ook gooide hij de knuppel in het Europese hoenderhok door te pleiten voor legalisering van soft drugs als bijdrage aan de bestrijding van de drugsgerelateerde criminaliteit.

Zoekwoorden:

Deel: ' D66 succesvol op ELDR Congres '
Lees ook