D66 Oud-Beijerland.

Bijgewerkt op 25juli 1999.

BB in Oud-Beijerland.

Bint heeft, bij monde van fractievoorzitter Jeelof, het idee gelanceerd om de burger onder het motto "Betrokken Burger" (BB) meer bij de handhaving van regels e.d. te betrekken. Het actiepunt van Bint heeft niets te aen met de zomerse komkommertijd, maar meer met vervelende gebeurtenissen in ons dorp, die zeer velen van ons erg vervelend vinden. (De daders blijkbaar niet).

Om nu oplettende inwoners met een pet de straat op te sturen lijkt ons in eerste instantie wat al te eenvoudig. De bedoeling is dat inwoners hun verantwoordelijkheid nemen en iets doen als er iets onregelmatigs gebeurt. Tot zover is er niets mis.Wat ons betreft belt iedereen die iets verkeerds ziet gebeuren onmiddellijk de politie.

Het gaat ons wat ver een organisatie zoals een "neighbourhoodwatch" in het leven te roepen. Dit komt te veel tegemoet aan de bewaking van eigendommen, terwijl het weinig doet aan de oorzaken ervan. Ons voornaamste bezwaar betreft de controle op wat inwoners mogelijk op eigen houtje allemaal gaan ondernemen. D66 is wel sterk voor een zeer actieve handhaving van wetten en de politieverordening. Daartoe zulen wij allen op de noodzakelijke momenten de politie moeten melden dat er iets mis is. Wat we vervolgens moeten doen is controleren of de politie er iets mee doet. Gebeurt er niets dan zou dit bij een meldpunt aangegeven moeten worden, waarna een onderzoek kan plaatsvinden welke prioriteiten de politie op dat moment blijkbaar gesteld heeft. Bint heeft, zo blijkt uit perspublicaties het college een voorstel gedaan. Dat zal natuurlijk op zijn merites bekeken worden. Op dit moment, met de huidige kennis, is ons standpunt als hierboven en helder.

Zoekwoorden:

Deel: ' D66 vooralsnog tegen burgerwacht in Oud-Beijerland '
Lees ook