D66 Nieuws


D66 VREEST TWEEDELING IN DE ZORG

Deze week zond het kabinet een brief naar de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld om onder bepaalde voorwaarden toe te staan dat reguliere zorgaanbieders arbeidsgerelateerde zorg specifiek voor werknemers gaan bieden. Dit voorstel is een aanvulling op het reeds in gang gezette beleid om de wachtlijsten te verkorten. De D66 fractie staat hier geheel achter, maar vreest voor tweedeling in de zorg.

De D66-fractie heeft nog de nodige twijfel bij het voorstel en zal in het debat volgende week met name de volgende punten aan de orde stellen:

* In januari jl. is begonnen met de uitvoering van het van alle partijen in de gezondheidszorg gezamenlijke Plan van Aanpak om de wachtlijsten in de zorg weg te werken. De eerste resultaten worden nu geboekt. D66 is bang dat met het voorliggende kabinetsvoorstel de uitvoering van het Plan van Aanpak teniet wordt gedaan of tenminste stagnatie zal ondervinden.

* De fractie heeft zorgen dat de gestelde voorwaarden tweedeling in de zorg niet kunnen voorkomen en dat deze voorrangszorg voor werknemers nadelige gevolgen heeft voor de reguliere zorg.
* Verder vraagt D66 zich af hoe wordt gecontroleerd of ziekenhuizen zich houden aan de voorwaarden en wat er gebeurt als de voorwaarden worden overtreden.

* Tenslotte maakt D66 zich zorgen over het tekort aan personeel in de gezondheidzorg en de gevolgen voor de werkdruk.

Stefanie van Vliet

Deel: ' D66 vreest tweedeling in de zorg '
Lees ook