Ingezonden persbericht


persbericht PvdA Amsterdam West AMSTERDAM WEST

Amsterdam, 26 maart 2010

Onderhandelingen Amsterdam West nog geen
concreet resultaat
D66 West wijst coalitie PvdA-D66-GL af, informatieronde verlengd

Woensdagavond werden in de tweede openbare sessie van de onderhandelingen van Amsterdam West de resultaten van de informatieronde gepresenteerd door informateur Maarten Voster. Een opvallende uitkomst van de avond was dat D66 het advies van de informateur , een coalitie tussen PvdA, D66 en GroenLinks, direct van de hand wees. PvdA-lijsttrekker Martientje Kuitenbrouwer is zeer teleurgesteld: "Wat ik moeilijk te begrijpen vind, is waarom D66 al in dit stadium deze conclusie trekt. Er zijn namelijk nog helemaal geen gesprekken geweest tussen de partijen onderling."

Gezien de ontstane situatie heeft de PvdA het voorstel gedaan de informatieronde te verlengen, met één-op-één gesprekken tussen de partijen onderling.

D66 blijft de bestuurscultuur benadrukken als één van de redenen waarom ze een coalitie met PvdA, D66 en GroenLinks niet ziet zitten. Lijsttrekker Martientje Kuitenbrouwer: "We willen graag de argumenten van D66 over bestuurscultuur serieus nemen; het is gezond de bestuurscultuur zo nu en dan tegen het licht te houden. We staan daarbij zeker open voor kritiek en willen graag het gesprek daarover aan, maar dan moet er wel sprake zijn van een open gesprek."

Deel: ' D66 West wijst coalitie PvdA-D66-GL af, informatieronde verlengd '


Lees ook