D66

Dittrich: aanvullende veiligheidsmaatregelen rechtbanken

Veiligheid en rechtshandhaving

Boris Dittrich

30-01-2003 - Naar aanleiding van de geweldsincidenten in de rechtbank Arnhem en in de penitentiaire inrichting De Marwei eist D66 fractievoorzitter Dittrich aanvullende veiligheidsmaatregelen. Dit blijkt uit schriftelijke vragen.

"Juist daar waar recht wordt gesproken, moeten mensen zich veilig voelen. Het is belachelijk als de veiligheid van personeel niet gegarandeerd kan worden. Wij respecteren de zelfstandigheid van elke rechtbank, maar het is onacceptabel als iedere rechtbank zijn eigen veiligheidswiel moet uitvinden." Dittrich pleit in de schriftelijke vragen voor uniforme maatregelen bij rechtbanken en voor aanvullende veiligheidsmaatregelen in penitentiaire inrichtingen. Ook vreest hij dat meer gevangenen op één cel het aantal geweldsincidenten tegen justitiepersoneel zal toenemen.

Schriftelijke vragen van het lid Dittrich (D66) aan de minister van Justitie over geweldsincidenten bij Justitie-instellingen 1. Hoe verklaart u dat binnen één dag drie ernstige geweldsincidenten in Jusitie-instellingen hebben kunnen plaatsvinden, voor het merendeel gericht tegen Justitie-personeel(1)? Wat betekent dit voor de veiligheid van het Justitie-personeel?
2. Is het juist dat er grote verschillen bestaan tussen de beveiligingmaatregelen van de verschillende rechtbanken en overige gerechtelijke instanties in Nederland? Zo ja, hoe verklaart u deze verschillen? Bestaan dergelijke verschillen ook tussen de verschillende penitentiaire inrichtingen in Nederland? 3. Bent u met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) van mening dat er zo snel mogelijk (uniforme) maatregelen dienen te worden getroffen om de veiligheid in rechtbanken te verbeteren? Bent u van mening dat dergelijke aanvullende veiligheidsmaatregelen ook dienen te worden getroffen in penitentiaire inrichtingen? Zo nee, waarom niet? 4. Bent u bereid de Kamer op korte termijn te informeren over de maatregelen die worden getroffen om de veiligheid in Justitie-instellingen te verbeteren? Zo nee, waarom niet? 5. Verwacht u dat het aantal geweldsincidienten tegen Justitiepersoneel verder zal toenemen wanneer twee gevangenen op één cel worden geplaatst? Zo nee, waarom niet?

(1) Het doodsteken van een personeelslid in penitentiaire inrichting De Marwei in Leeuwarden, een gijzeling in de rechtbank in Arnhem, en een suïcide in de rechtbank in Assen, dit alles op 29 januari 2003.

Deel: ' D66 wil aanvullende veiligheidsmaatregelen rechtbanken '
Lees ook