D66

Afspraken met politie dwingend opstellen

Veiligheid en rechtshandhaving

Boris Dittrich

13-02-2003 - Afspraken van de politiek met de politie moeten voortaan dwingend worden opgesteld. Dat stelt D66-fractievoorzitter Boris Dittrich naar aanleiding van het rapport Zicht op taakuitvoering politie dat de Algemene Rekenkamer vandaag presenteerde. Dittrich vindt het ontoelaatbaar dat politie op regionaal en landelijk niveau regelmatig onbetrouwbare informatie verstrekt en dat opeenvolgende ministers daarbij niet aan de bel hebben getrokken.

Dittrich: "Het gaat erom dat mensen zich veilig voelen in Nederland. Toenmalig minister Peper formuleerde de ambitie om Nederland aantoonbaar veiliger te maken, hij wilde daar zelfs op afgerekend worden. Maar het is op niets uitgelopen, nog altijd is de registratie en informatie van de korpsen gebrekkig."

D66 vindt niet dat er meer administratieve capaciteit moet komen om te zorgen voor een beter inzicht in de presentaties van de politie. "Er is voldoende administratieve capaciteit bij de politie aanwezig, het gaat erom dat deze goed en gericht wordt gebruikt. De politiek spreekt al te lang over onveiligheid op straat zonder goed inzicht in het werk van de politie. Dat staat een efficiënt beleid en daarmee meer veiligheid in de weg. En dat is tenslotte waar het om gaat: Nederland moet veiliger worden en mensen moeten dat merken."

Deel: ' D66 wil afspraken met politie dwingend opstellen '
Lees ook