D66

Stel Betuwelijn uit ten gunste van nuttig OV

Mobiliteitsbeleid

Boris van der Ham

17-02-2003 - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat maakte onlangs bekend dat de Betuweroute verliesgevend is. D66 ziet hierin zijn vermoeden bevestigd dat er maar geringe behoefte is aan de lijn. Uit een rentabiliteitsstudie naar de spoorlijn kost de lijn zelfs nog meer dan verwacht.

D66 vindt dat in slechte economische tijden er verantwoordelijk met overheidsgeld moet worden omgesprongen. Daarom dringt de fractie erop aan om de afbouw van de Betuwelijn met minstens 3 jaar uit te stellen. Daarmee zou zo'n EUR 1,5 miljard vrij te spelen zijn. D66 wil dat bedrag gebruiken voor rail en busvervoer waar wel behoefte aan is, zoals het stads- en streekvervoer, het onderhoud voor de NS, de aanleg van de Hanzelijn en de voltooiing van Randstadrail.

D66-woordvoerder Van der Ham zal minister De Boer van Verkeer en Waterstaat hier binnenkort op aanspreken.

Deel: ' D66 wil Betuwelijn uitstellen ten gunste van nuttig OV '
Lees ook