D66

Burgemeestersreferendum in Leiden

Overheid en politiek

D66

11-07-2002 - De Leidse D66-fractie heeft actie gevoerd voor een burgemeestersreferendum in haar gemeente. Het vereiste aantal handtekeningen om een referendum aan te vragen werd binnengehaald. Nu in de Gemeenteraad een meerderheid het initiatief steunt lijkt de volksraadpleging in Leiden nog slechts een kwestie van tijd.

'Een mooi succes voor D66 Leiden', omschrijft fractievoorzitter Olav Welling de uitkomst van de actie, hoewel hij naar eigen zeggen liever een gekozen burgemeester gehad had willen hebben. Na het plotselinge vertrek van burgemeester Postma en de benoeming van de heer Lemstra tot waarnemend burgemeester moest Leiden op zoek naar een nieuwe burgemeester. Daarbij diende gesproken te worden over het opstellen van de profielschets maar ook over de benoemingsprocedure. De vraag rees daarbij of de standaardprocedure gekozen zou worden of dat gebruik gemaakt zou worden van de mogelijkheid om een referendum te houden. Een meerderheid van de gemeenteraad (PvdA, CDA, VVD en Christenunie) sprak zich al snel uit tegen het referendum.

De Leidse D66-fractie wilde zich bij deze uitkomst niet neerleggen en organiseerde een handtekeningenactie onder het motto: ik wil de mogelijkheid om de burgemeester van Leiden te kiezen. Binnen enkele dagen werden er 750 handtekeningen opgehaald. Onder druk van deze handtekeningenactie organiseerde de PvdA-fractie een minireferendum onder haar leden. Hierbij bleek dat 58% van de PvdA'ers voorstander van een referendum was. Het Leidsch Dagblad organiseerde een peiling op Internet. Hierbij bleek 75% voor een gekozen burgemeester. Onder de tegenstanders bevonden zich overigens opmerkelijk veel personen van buiten de gemeente Leiden.

Op zaterdag 6 juli kwamen Letty Demmers (D66, winnaar van het referendum in Best) en Rick Buddenberg (verliezer van het referendum in Vlaardingen) naar Leiden om hun ervaringen met het referendum toe te lichten. Op maandag 8 juli liet de PvdA-fractie weten van standpunt veranderd te zijn en nu ook voorstander te zijn van een burgemeestersreferendum. Daarmee is er in de Leidse raad een meerderheid voor het houden van een burgemeestersreferendum.

Deel: ' D66 wil Burgemeestersreferendum in Leiden '
Lees ook