D66

Meer openheid over kabinetsformatie

Bestuur en democratie

Boris Dittrich

30-01-2003 - In de eerste vergadering van de nieuwe Kamer heeft D66 voorgesteld snel een Kamerdebat te voeren over de gevolgen van de verkiezingsuitslag en de richting van de vorming van een nieuw kabinet. Nu de eerste verkennende fase van de informatie bijna afgerond is, vindt D66 dat de Kamer in alle openbaarheid moeten spreken over de verdere richting van de formatie. Bij dit debat zou ook de informateur uitgenodigd moeten worden.

In Nederland doet zich altijd de merkwaardige situatie voor dat de verkiezingen er een duistere periode in ons staatsrecht volgt: de kabinetsformatie. Overal in het land en in de media wordt over de verkiezingsuitslag en een nieuw kabinet gesproken, behalve in het parlement. Terwijl het parlement toch de plek is waar dat debat bij uitstek plaats hoort te vinden.

D66 wil dat de (in)formateur wordt gekozen door het parlement. Aangezien hier (nog)geen meerderheid voor te vinden is, wil D66 dat de Kamer zo snel mogelijk na de verkiezingen debatteert over de gevolgen van de verkiezingsuitslag en de richting van de vorming van een nieuw kabinet. In dit debat kan de Kamer zich uitspreken over de richting van de (in)formatie.

Enige tijd geleden is Kieswet gewijzigd en komt de nieuwgekozen Kamer al binnen acht dagen na de verkiezingen bijeen. Deze wijziging is doorgevoerd met het doel een debat over de formatie te houden. D66 wil dat de Kamer nu van deze gelegenheid gebruik maakt en zal dinsdag bij de regeling van werkzaamheden voorstellen een dergelijk te debat te agenderen.

Zoekwoorden:

Deel: ' D66 wil meer openheid over kabinetsformatie '
Lees ook