D66

D66: snel debat over formatie

Overheid en politiek

Thom de Graaf

19-06-2002 - Nog voordat de Tweede Kamer met zomerreces gaat moet er een debat plaatsvinden over het verloop van de formatie. Als het concept-regeerakkoord dan nog niet klaar is, stelt D66 het op prijs een tussentijds verslag te ontvangen van de informateur.

Enige weken geleden sprak de Tweede Kamer over de wenselijkheid van een debat over het verloop van de formatie. Het gevoelen van de meerderheid van de Kamer was dat het nuttig zou zijn indien er een tussenrapportage van de informateur zou zijn of een strategisch document zoals dat tegenwoordig heet, oftewel: een concept-regeerakkoord. Een open en transparante formatie is wat D66 voorstaat. Een debat over de afspraken die in de formatie besprekingen zijn gemaakt past daarin.

Deel: ' D66 wil snel debat over formatie '
Lees ook