D66


27 september 2001

D66 wil aanpak voorkenniszaken

Francine Giskes

Op aandringen van D66 heeft minister Zalm in het overleg van 25 september inzake financiële diensten toegezegd samen met zijn collega van Justitie voor 1 december a.s. met een notitie naar de Kamer te komen waarin wordt toegelicht wat er is en wordt gedaan om het stuwmeer aan voorkennis- en andere effectenmarktgerelateerde strafzaken bij het Openbaar Ministerie weg te werken. D66 vindt het slecht voor het rechtsgevoel van de mensen als financiële criminaliteit onvoldoende wordt aangepakt.

Tijdens het overleg van de Commissie Financiën met minister Zalm op 25 september heeft Francine Giskes benadrukt dat het hoog tijd wordt dat er een verplichte 'financiële bijsluiter' komt bij beleggings-, verzekerings- en hypotheekprodukten. Zeker als het hier combinaties van dergelijke produkten betreft. Voor de gemiddelde consument is het doorgaans moeilijk financiële produkten goed te vergelijken op het punt van rendement, risico en kosten. Al sinds 1997 dringt D66 erop aan dat de overheid een helder, kort standaardinformatieformulier verplicht stelt. Een betere informatievoorziening draagt bij aan de bescherming van de consument. De bedoeling is nu dat per 1 januari a.s. zo'n financiële bijsluiter beschikbaar is en dat deze per 1 juli volgend jaar verplicht wordt. D66 zal er scherp op toezien dat dit ook daadwerkelijk en op een goede manier gebeurt. Ook zit D66 op het vinkentouw als het gaat om het toezicht op de toepassing van deze informatieplicht en de vormgeving van het algehele toezicht op de financiële markt, waar het gaat om de onderlinge samenwerking en afspraken tussen De Nederlandsche Bank, de Pensioen- en Verzekeringskamer en de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Speciale aandacht vraagt D66 voor het toezicht op de tussenpersonen (assurantiebemiddelaars e.d.). Tot op heden vallen zij tussen wal en schip, terwijl de consument veelal sterk leunt op hun informatie en diensten. Dit toezicht komt aan de orde als de resultaten van het evaluatieonderzoek beschikbaar komen dat D66 bij de totstandkoming van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf mede heeft afgedwongen.

f.giskes@tk.parlement.nl

Deel: ' D66 wil versnelde aanpak voorkenniszaken '
Lees ook