expostbus51


MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

MIN BZ: DAAN EVERTS HOOFD OVSE-MISSIE IN KOSOVO

DAAN EVERTS AANGEWEZEN ALS HOOFD OVSE-MISSIE IN KOSOVO

Ambassadeur Daan Everts (1941) is vandaag, 24 juni 1999, aangewezen als hoofd van de nieuwe OVSE missie in Kosovo. Everts zal volgens de afspraak tussen de OVSE-voorzitter Vollebaek en VN Secretaris-Generaal Anan worden benoemd als plaatsvervangend speciale vertegenwoordiger van Anan. Everts is in die functie verantwoordelijk voor 'Institution Building' in Kosovo.

Minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen is opgetogen over deze benoeming en meent dat de OVSE met Everts een uitstekende kandidaat heeft benoemd.

De OVSE-missie in Kosovo zal zich richten op institutionele ontwikkeling en democratisering; het opleiden van rechters, politie en civiel bestuur; het monitoren van mensenrechten en het organiseren en waarnemen van verkiezingen. Na volledige ontplooiing zal de OVSE-missie tussen de 500 en 700 stafmedewerkers uit verschillende landen tellen.

Everts geeft tot nu toe leiding aan de OVSE-missie in Albanië. Deze missie wordt beschouwd als cruciaal in het versterken van democratie en stabiliteit in dat land. Everts was eerder hoofd van de EU monitoring missie in het voormalige Joegoslavië. Daarvoor bezette hij verschillende hoge functies binnen VN- organisaties als het Wereld Voedsel Programma (WFP) en het VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP).

Deel: ' Daan Everts hoofd OVSE-missie in Kosovo '
Lees ook