Ingezonden persbericht


Persbericht

Den Haag, 9 oktober 2014

Dabi Ahmed winnaar MobiliteitsAward Haaglanden 2014-2015

De MobiliteitsAward Haaglanden is vanmorgen uitgereikt aan Dabi Ahmed voor het idee om bij haar werkgever ROC Mondriaan het fietsen te stimuleren door het belonen van fietsen, door goede fietsvoorzieningen te verkrijgen en poolfietsen aan te schaffen. De Award is een tweejaarlijkse prijs. Dit jaar zijn medewerkers gestimuleerd om met goede ideen te komen.

Twee weken geleden werden door een deskundige jury onder alle inzendingen de drie beste ideen gekozen. De ingezonden ideen zijn beoordeeld op praktische haalbaarheid, de mate waarmee slim werken en reizen wordt bevorderd en of ook collega's ervan kunnen profiteren. De drie genomineerden legden hun idee vanmorgen in een pitch voor aan een zaal vol werkgevers die vervolgens de winnaar van de MobiliteitsAward Haaglanden 2014-2015 kozen. Zij kenden de prijs toe aan Dabi Ahmed van het ROC Mondriaan.

Dabi Ahmed werd door de jury genomineerd voor haar idee om diverse fietsmaatregelen in te zetten bij haar werkgever. Zij ziet dat zij en collega's vaak onnodig nog met de auto komen terwijl de fiets een goed alternatief zou zijn. Fietsen wordt nu echter niet beloond en de voorzieningen kunnen beter. Met name het idee om fietsers extra te belonen voor hun goede gedrag en dit te combineren met ook deelfietsen voor zakelijke afspraken, sprak de jury en de werkgevers erg aan. Door de fiets in de organisatie centraal te zetten en extra te belonen, worden onnodige autokilometers verminderd en wordt gewerkt aan de fitheid van medewerkers. Bovendien geeft bij het ROC de staf zo ook nog eens het goede voorbeeld aan de toekomstige generatie werknemers.

Idee wordt werkelijkheid
Het winnen van de MobiliteitsAward Haaglanden 2014-2015 is niet alleen een kwestie van eer en eeuwige roem. De Award bestaat dit jaar uit een budget van maximaal 15.000 om het idee met de werkgever in de praktijk uit te voeren en werkelijkheid te laten worden. Een team van deskundigen op het gebied van slim werken en slim reizen biedt daarbij ondersteuning. Dabi Ahmed gaf aan zeer blij te zijn met het winnen van de Award. 'Dit geeft mij de gelegenheid om mijn idee, wat ook een droom is, ook echt uit te voeren. Ik weet zeker dat ook mijn collega's hiermee erg blij zijn.' Ook de andere genomineerden gaan niet met lege handen naar huis. Zij krijgen een brainstorm aangeboden om samen met de deskundigen uit de jury - MobilityMixx, Sqoot, WorkAway, Uwaygo, Officebooking, Athlon, VCCR en de Mobiliteitsmakelaar Haaglanden - hun idee verder uit te werken. Een idee is tenslotte toch het beste als het niet bij een idee blijft maar in de praktijk wordt uitgevoerd.

Genomineerden
De andere twee genomineerden waren:
Remco Hekker uit Pijnacker. Hij werd genomineerd voor zijn idee om voor spitsmijders parkeerplaatsen te reserveren. Nu zijn er bij zijn werkgever KPN plaatsen beschikbaar per afdeling en dat zorgt regelmatig voor een run op de plaatsen in de ochtend. Medewerkers voelen zich genoodzaakt om op spitstijden te reizen om een plek te kunnen bemachtigen. Dit terwijl de werkgever in alles flexibel werken ondersteunt en stimuleert. Het parkeren is nu nog de ontbrekende schakel. Het slim verdelen van parkeerplaatsen waardoor het buiten de spits reizen geen obstakel vormt voor het parkeren van de auto sprak de jury en de werkgevers erg aan. Het is een slim middel dat werkgevers goed kunnen toepassen om het flexibel werken en reizen mogelijk te maken.

Sharon de Palm uit Rotterdam werd genomineerd voor haar idee om minder reizen in de spits te bevorderen door meer gebruik te maken van video-conferencing. Zoals Sharon uitlegde: 'je kunt je laptop openklappen en je bent waar dan ook klaar om face-to-face met een collega te overleggen. Je kunt zelfs samen documenten bewerken, Reizen hoeft niet.' Met name de combinatie van flexibel werken en het gebruik van digitale middelen die steeds meer voorhanden zijn, sprak de jury en de werkgevers erg aan. Wanneer medewerkers regelmatig dit soort middelen gebruiken en er veel ervaring mee krijgen, wordt op afstand vergaderen een normale gang van zaken. Dat bespaart onnodige kilometers en voorkomt veel fileleed. De aanpak is al onderdeel van het beleid van KPN, maar volgens Sharon liggen er nog veel kansen onbenut.

De MobiliteitsAward Haaglanden maakt onderdeel uit van www.Ga3punt0.nl Ga 3.0 is onderdeel van Bereikbaar Haaglanden en van het programma Beter Benutten Haaglanden. Doel is een bereikbare regio door een efficint gebruik van wegen en het OV- en fietsnetwerk. Een pakket aan maatregelen, waar Rijk, de regio en het bedrijfsleven samen aan werken, moet ervoor zorgen dat in 2014 de files met 20% zijn gedaald. Door het verbeteren van de wegen, het zorgen voor prima fietsvoorzieningen en door het OV nog beter te maken, wordt het gemakkelijker gemaakt om op andere tijden en manieren te reizen en te werken. Kijk ook op www.bereikbaarhaaglanden.nl voor meer informatie.

Deel: ' Dabi Ahmed winnaar MobiliteitsAward Haaglanden 2014-2015 '


Lees ook