daf trucks daf en vakbonden ronden onderhandelingen deeltijd-ww positief af

na intensief en constructief overleg hebben daf trucks en de vakbonden vandaag overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de eindhovense vrachtautoproducent deeltijd-ww kan toepassen. volgende week dinsdag zal de daf-directie de medewerkers in detail informeren over de deeltijd-ww en de gemaakte afspraken. de dag daarna zullen de vakbonden een ledenraadpleging houden, teneinde deze afspraken te bekrachtigen. daf-president aad goudriaan noemde het onderhandelingsresultaat goed voor alle betrokken partijen. "Deeltijd-WW voorkomt het ontslag van vele honderden medewerkers en zorgt daarmee dat kennis, kunde en ervaring voor de onderneming wordt behouden", aldus Goudriaan in een eerste reactie. De regeling zal zowel voor productiegebonden medewerkers als voor indirecte afdelingen worden toegepast, variërend van 20% tot de maximale 50% deeltijd-WW.

Het onderhandelingsresultaat komt er op neer dat de medewerkers tijdens de deeltijd-WW 100% van het basissalaris bij het ingaan van de deeltijd-WW behouden. Verder is overeengekomen dat er tijdens de deeltijd-WW periode geen individuele salarisverhogingen zullen zijn op basis van functioneren. Om extra flexibiliteit te creëren is bovendien met de Vakbonden overeengekomen dat tijdens de deeltijd-WW periode meer ADV uren kunnen worden ingeroosterd dan nu het geval is. Het maximaal mogelijke negatieve ADV-saldo wordt daarom verruimd van 45 uur naar 250 uur, die zullen worden ingehaald als de markt aantrekt. Bovendien is afgesproken dat alle DAF medewerkers in Eindhoven tijdens de deeltijd-WW periode éénderde van het tijdens deze periode op te bouwen aantal vakantiedagen inlevert. Op jaarbasis zal echter altijd het wettelijk minimum van 20 vakantiedagen worden opgebouwd. DAF behoudt de mogelijkheid om tijdens de deeltijd-WW periode te reorganiseren indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Deel: ' DAF en Vakbonden ronden onderhandelingen deeltijd-WW positief af '


Lees ook